Platby

 

Možné způsoby hrazení příspěvků:

 

 

- osobně k rukám pokladníka: Renaty Kolomazníkové kontakt

 

- převodem na č.úč.: 1380136042/3030

 

Identifikace plateb při převodu na účet:

 

Uvedení svého jména do zprávy pro příjemce je obzvláště důležité!!!

 

  • Za kotce:

VS: 100

Zpráva pro příjemce: jméno + “kotec“                                                                    

 

 

  • Za brigády:

VS: 200

Zpráva pro příjemce: jméno + “brigády“

 

 

  • Za členství (více o členských příspěvcích zde):

VS: kalendářní rok (2010, 2011, 2012, ...)

Zpráva pro příjemce: jméno + “členství“

 

 

  • Ostatní případy (není-li uvedeno jinak):

Zpráva pro příjemce: jméno + předmět platby

 

 

Nebo poslat přehled vyúčtování s uvedením jména, č.úč., ze kterého platba proběhla, předmětem platby a rozpisem uhrazených částek na e-mail pokladníkovi.