Provozní řád cvičiště, aneb jak se mám na cvičáku chovat...

 

Pokud se účastníte hromadného tréninku, za Vaše chování na cvičišti zodpovídá výcvikář a Vy jste povinni řídit se jeho pokyny. Členové, kteří dostali právo na individuální trénování, za své chování nesou zodpovědnost sami a převzetím klíče od cvičáku souhlasí, že budou dodržovat následující pokyny:

 

 

  1. Vyvaruji se nadměrné zvukové stimulace svých spoluobčanů, tj. na cvičáku nenechám svého psa štěkat a sám se budu chovat maximálně tiše a klidně:-)
  2. Nebudu na cvičák chodit s cílem devastovat travní porost, tj. pokud nebude na cvičáku vhodný terén, nepůjdu záměrně svému psovi polámat nohy a u toho vytrhat potřebné drny trávy pobíháním po promáčeném a rozbláceném povrchu.
  3. Budu mít na paměti, že cvičák slouží k cvičení psů a ne jejich venčení, tj. nebudu cvičák zneužívat jako oplocený prostor k vyběhání svého psa, ale cvičiště navštívím jen za účelem výcviku psa.
  4. Na cvičáku po sobě budu vždy a vše uklízet, tj. cvičák zanechám ve stejném stavu, v jakém se nacházel, když jsem na něj přišel, ne-li v lepším!:-) Po tréninku řádně uklidím překážky a ostatní výcvikové pomůcky, na cvičáku po mně nezůstanou žádné odpadky ani exkrementy a pokud použiji popelnici, vynaložím maximální úsilí na to trefit se do pytle v ní.
  5. Když budu odcházet ze cvičiště, zkontroluji, zda jsou všude zhasnutá světla a zamknu za sebou vše, od čeho vlastním klíče.
  6. A na cvičák nebudu potají chodit individuálně cvičit, pokud tuto činnost nemám oficiálně dovolenu.:)