Členské příspěvky

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ

Roční členský příspěvek:

 

stávající člen

nový člen (čekatelství)

mládež do 18ti let

300,-

300 x 2 + 250 = 850,-

dospělí

500,-

500 x 2 + 250 = 1250,-

Rodinný člen

250,-

250,- + 250,-

Pasivní člen

2000,-

2000,-

 

 

Půlroční členský příspěvek (na dobu členství do 30.6. nebo od 1.7.)

 

stávající člen

nový člen (čekatelství)

mládež do 18ti let

200,-

200 x 2 + 250 = 650,-

dospělí

300,-

300 x 2 + 250 = 850,-

Rodinný člen

125,-

125,- + 250,-

Pasivní člen

1000,-

1000,-

 

 

ZPŮSOB PLACENÍ:

  • převodem na č.úč.: 1380136042/3030

                Variabilní symbol: 20xx (2013, 2014,...)

                Zpráva pro příjemce: jméno + “členství“

 

!!! Pokud stávající členové neuhradí příspěvky

nejpozději do 31.1. daného roku, jejich členství zanikne!!!