Závod O pohár VFU 2014

29.12.2013 16:58

Datum konání: 04.05.2014

Místo konání: KK VFU Brno – Nové Dvory

Rozhodčí: Jan Boleslav a Robin Klepáč

Figurant: Ivan Tomšík (Vojta Konečný)

 

Kategorie

Hlavní kategorie závodu – A, B a C

A – poslušnost a obrana dle ZVV1 (100 + 100bodů)

            - kategorie je omezená pouze pro psy s max. složenou zkouškou ZVV1 a IPO1

            - beze střelby

B – poslušnost a obrana dle IPO1

            - kategorie je omezená pouze pro psy s max. složenou zkouškou ZVV1 a IPO1

            - beze střelby

C – poslušnost a obrana dle IPO3

            - kategorie je bez omezení

Doplňkové kategorie závodu – D, E, F a G

D – poslušnost dle ZM

            - kategorie je omezená pouze pro psy s max. zkouškou IPO-V, ZM, ZPU1

            - beze střelby

E – poslušnost dle ZVV1

            - kategorie je omezená pouze pro psy s max. zkouškou IPO-V, ZPU1, ZVV1

            - beze střelby

F – vyhledávání předmětů dle StPr1

            - kategorie je omezená pouze pro psy s max. zkouškou StPr1

G – vyhledávání předmětů dle StPr3

            - kategorie je bez omezení

 

Přejímka 7:15 – 7:45, zahájení závodu v 8:00

 

Závod proběhne na novém pozemku KK VFU Brno – Nové Dvory (Brno – venkov)!

Popis cesty: Areál Nový Dvůr se nachází za hradem Veveří, směrem na Veverskou Bítýškou, vedle hotelu Veveří – Nový Dvůr. Z Brna směr Veverská Bítýška, kolem brněnské přehrady, za hradem Veveří odbočit vlevo (Nový Dvůr) a hned vpravo k hotelu. Cvičiště se nachází naproti hotelu.

 

Organizační pokyny:

Jeden závodní tým smí během závodu nastoupit pouze na dva oddíly.

Pes starší 9ti let smí nastoupit do jakékoli kategorie, bez ohledu na složené zkoušky.

Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, ale musí být předem nahlášeny pořadateli a drženy odděleně.

Za případné škody odpovídá v plné výši psovod.

Jeden závodník smí závodit max. se dvěma psy.

Každá kategorie bude otevřena pouze při nastoupení minimálního počtu čtyř psů.

Protest lze podat pouze do 15min po skončení soutěže a musí být podloženy částkou 300kč, která při neuznání protestu propadne pořadateli.

Povinnosti závodníka:

Znát zkušební řád, řídit se jeho ustanoveními a mít předepsanou výstroj pro psa.

Mít psa celou dobu soutěže pod dozorem.

Zaslat řádně vyplněnou přihlášku a startovné v termínu.

Dostavit se včas k přejímce.

Předložit při přejímce platný očkovací průkaz s platným očkování proti vzteklině, a platnou průkazku MSKS, popřípadě jiné organizace spadající pod FCI.

Dbát pokynů pořadatelů.

 

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek je 25.dubna 2014

Online přihláška -  chci se přihlásit

Za každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. 

Startovné pro hlavní kategorie závodu 400kč, pro doplňková kategorie závodu 300kč.

Pro členy KK VFU Brno je startovné 350Kč pro hlavní kategorie a 250Kč pro doplňkovou kategorii. 

Platba po uzávěrce je navýšena o 100kč.

Platbu startovného provádějte na účet č. 1680997143/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno, jako VS telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Kontaktní osoba: Anna Malířová, anna.malirova@seznam.cz , +420 777 202 965

 

Ceny:

První tři závodníci všech kategorií obdrží poháry a věcné ceny od sponzorů.

Každý závodník obdrží diplom a malý upomínkový předmět.

V případě, že v nějaké kategorii bude přihlášených více jak 12 účastníků, bude se vyhlašovat prvních pět míst.

Putovní pohár získá závodník s nejvyšším počtem bodů z hlavních kategorií závodu.

Řešení rovnosti bodů:

V kategorii A, B a C rozhoduje výsledek obrany, následně los.

V kategorii D a E rozhoduje aport, následně los.

V kategorii F a G rozhodují počty bodů za předměty, následně los. 

Těšíme se na Vás a srdečně zve organizační výbor závodu a KK VFU Brno!!

 
  • Sponzoři: