Zápis z jednání výboru 16.10.2014

24.10.2014 10:17

Jednání výboru dne 16. října 2014

 

 

Program:

 

  1. Finance klubu
  2. Akce klubu (zkoušky, závody, semináře)
  3. ND
  4. Brigády
  5. Volba nového předsedy KK VFU
  6. Různé

 

 

 

ad 1)

Blanka Hrobařová (pokladník) bude na členské schůzi informovat členy o stavu na účtu, v pokladně, odvodech za nečleny a platbách za kotce.

 

Anička Malířová prověří s vedením školy možnost uvolnění prvních dvou kotců, které jsou VFU.

 

Žádost Ivety Podloucké o kotec – bohužel nyní jsou nyní všechny kotce obsazené.

 

ad 2)

Zkoušky na 2. pololetí – na schůzi bude členy informovat Dana Matýšková (předsedkyně).

 

28. 10. 2014 zkoušky podle MZŘ (BH, IPO atd.) – rozhodčí p. Hammer

2. 11. 2014 zkoušky podle NZŘ (ZZO, ZVV atd.) – rozhodčí p.Bořuta

 

Prosinec 2014 – 5. ročník Mikulášského závodu. Hlavní organizátor bude letos Věra Felcmanová a Jana Šipková.

 

Zeptat se členů, jaké by chtěli akce na 1. polovinu roku 2015 -žádost se musí předkládat velmi brzo na MSKS (zkoušky, semináře, závody).

 

Počítáme, že by se opět pořádala Voříškiáda.

 

Každý z členů může uspořádat nějakou akci nebo seminář. 

 

ad 3)

Na ND proběhne ještě párkrát sekání (podle počasí). Po zkouškách 2. listopadu by se traktor a sekačka převezli na školní statek, kde se zazimují.

 

Sekání na ND s traktorem – aby nedocházelo k neustálému střídání řidičů na traktoru (nebyl levný), dohodl se výbor, že bude určen stálý počet „sekáčů“, kteří se budou v průběhu roku o sekání ND starat. 

 

ad 4)

Jarka Pospíšilová (hospodář) seznámí členy s aktuálními odpracovanými brigádnickými hodinami.

 

Na 2 zkoušky se přihlásilo dostatek pomocníků. Jak již bylo dříve odsouhlaseno, za výpomoc na těchto akcích se započítává pouze polovina brigádnických hodin. Výbor se dohodl, že vedoucí akce může ohodnotit tyto odpracované hodiny i jinak (podle náročnosti výpomoci).

 

V současné době se natírají kotce.

 

ad 5)

Volba nové předsedkyně KK VFU – návrh výboru, aby funkci za Danu Matýškovou převzala Jana Šipková.

 

 

ad 6)

Je potřeba koupit novou sekačku na sekání placu na veterině. Stará je již neopravitelná a druhá sekačka musí zůstat na ND pro vysekávání kolem plotu (terén je hodně zešikma a s traktorem je zde problematické sekat). Rovněž nelze pořád tuto sekačku převážet v ND na veterinu a zpět.

 

Nechat odhlasovat nákup nové sekačky.

 

Zapsala: Dana Matýšková

 

V Brně dne 18. října 2014