Zápis z jednání výbodu 9.9.2013

25.09.2013 10:09

Jednání výboru dne 9. září 2013

 

 

Program:

 

 1. Dezinfekce kotců a odkladaček
 2. Výpomoc na akcích, zalívání na VFU
 3. Hostování – brigádnické hodiny
 4. Nutné opravy
 5. ND – další vosí hnízdo, viděna zmije
 6. MSKS
 7. Různé

 

 

 

ad 1)

Dezinfekce kotců proběhne na přelomu září a října. Kotce budou uklízet členi, kteří kotec využívají. Kačka je bude informovat.

 

 

ad 2)

Hodiny za výpomoc na akcích – dořešit se členy na schůzi.

Zalévání trávníku na place – bude se zalévat podle potřeby.

 

ad 3)

Hostování – projednat se členy na schůzi. Výbor navrhuje hostům snížit brigádnické hodiny.

 

ad 4)

Nutné opravy – nabrousit nože na sekačce, opravit kolečko, které je pod přístřeškem, zlikvidovat větev u kotců, odvést čurbes od branky před cvičákem, prořezat cestičku u kotců, úklid prostorů pro cvičení.

 

Áčko, které bylo dodáno na ND, budeme reklamovat.

 

ad 5)

Informace o ND - je další vosí hnízdo, byla zde viděna zmije.

 

 

ad 6)

Na MSKS byla poslána zaktualizovaná karta členů. Pro nové členy bylo zažádáno o průkaz.

 

ad 7)

 • Na vrátnici byl dán zaktualizovaný seznam členů, kteří si mohou půjčovat klíče.
 • informace o přistavení a naplnění kontejneru na ND.  
 • Brigádnické hodiny za výpomoc na zkouškách dne 8.9. na ND.
 • Na brigádu 10.9. na ND (na stříkání plevele) je přihlášeno 6 lidí.  Kvůli počasí budou holky dělat náhradní práci = očistí a natřou konstrukci kladiny, vysekají prostor za klubovnou, budou pálit dřevo apod.
 • informace o platbách za členství.
 • Nový klíč od kotců pro  Srnce – dosud neuhradil zálohu, takže mu klíč nebyl vydán
 • Návrh na platbu za užívání kotce ne za kotec, ale za osobu. Bude projednáno na členské schůzi.
 • Informace o BPD
 • Přerušené členství z důvodu MD – Alžběta Stehlíková, Lucie Seďová
 • Výbor odsouhlasil platbu 6,- Kč/1 km při použití soukromého vozidla k přepravě překážek, sekačky apod. do servisu, na ND, do areálu VFU apod.
 •  

 

 

 

Závěr:

 

Výbor na svém jednání schválil tyto body k projednání na členské schůzi klubu:

 

 1. Brigádnické hodiny za výpomoc na akcích
 2. Zalévání trávníku na place
 3. Brigádnické hodiny pro hosty
 4. Informovat členy o zmiji na ND
 5. Platby za užívání kotce
 6. Platba za použití soukromého vozidla

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

 

V Brně dne 23. září 2013