Zápis z členské schůze 5.11.2012

18.11.2012 16:59

1) Zapisovatelem byla zvolena Alžbeta Stehlíková

 

 

2) Prostory na Nových Dvorech

 

* stav pozemku na Nových Dvorech. Místní zakládají na našem pozemku kompost

* nutnost udělat cedulky s informacemi o soukromém pozemku a zakoupit řetěz a pozemek uzamknout

* dále se řešila otázka špalíku a bodláku na place na ND- o způsobu zničení plevelu se poradí předseda klubu Lucie Seďová s odborníkem. Pak se vyvěsí anketa, kde členi budou moct hlasovat o tom, jakým způsobem se bude dále postupovat.

* nutnost vytvořit se harmonogram prací na pozemku

* nutno také zjistit, jaké možnosti máme pro využití pahorku (parkoviště, pískový tréninkový plac..). Posléze se vytvoří anketa.

* nářadí na ND: lopata, sekačka, křovinořez, hrábě

 

3) Výcvikové prostory na VFU

 

* na place na VFU nesvítí prostřední světlo. Jednatel klubu Eliška Fiegerová zařídí opravu.

* dále se nachází na place kennel na odkládaní psů členů během výcviku. Tento je také certifikovaný na přepravu letadlem.

 

4) Prostory kotců a odkládaček

 

* řešila se možnost, zda pronajímat kotce taky nečlenům klubu. Jednohlasně bylo odsouhlaseno, že kotce a odkládačky smí využívat jenom členové a hosti KK VFU.

 

5) Finance

 

* členové byli obeznámení s momentálními financemi klubu.

 

6) Výcvik

 

* členy zajímá, který výcvik zůstane na VFU a co se přesune na ND

o na ND se přesunou všechny štěkavé disciplíny. Kurzy a výcviky poslušnosti zůstanou na VFU.

 

7) Výcvikové pomůcky

 

* potřeba vyměnit koberečky- změnit jejich barvy na dřevěných podložkách ke klikr výcviku.

* retadér na Ačko- zabezpečila Petra Marečková.

 

7) Členství

 

* byla řešena otázka poplatku za rodinné členství na ½ roku. Výše poplatku byla stanovena na 125Kč.

 

8) Výbor

 

* z výboru na vlastní žádost odstoupila Veronika Gesierichová (hospodář). Nahrazena byla výborem odsouhlasenou Alžbetou Stehlíkovou. Proběhlo dodatečné hlasovaní. 16 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.

 

9) Brigády

 

* návrh rozdělit povinnost brigádnických hodín. Z 15 hodin ročně je nutno na ND odpracovat minimálně 7 hodin. Toto bylo jednohlasně odsouhlaseno.

 

* Brigády k zadání: zabezpečit zamřížováni v prostoru u kotcu a zamřížováni okna na ND.

* Dále pomocníci na avizovaných akcích.

 

10) Závody a zkoušky

 

* KKVFU bude pořádat zkoušky ZOP a to 25.11.2012 a Mikulášské závody 9.12.2012.

 

 

11) Příspěvky členům

 

* Bylo odsouhlaseno, že členský poplatek nemusí platit ten, kdo odpracuje víc jak 30 brigádnických hodin v roce předchozím.

 

12) Účast

 

Schůze se účastnili:

 

* Felcman David

* Felcmanová Věra

* Matýšková Dana

* Tajovská Kamila

* Hrachovcová Kamila

* Svitáková Lenka

* Kadlecová Aneta

* Machová Ludmila

* Prokopová Karolína

* Štemproková Michaela

* Gesierichová Veronika

* Mihoková Mirka

* Brázdová Dana

* Hrobařová Blanka

* Vorlová Pavla

* Donthová Veronika

* Seďová Lucie

* Lukešová Kateřina

* Dlouhá Hana

* Fiegerová Eliška

 

Omluvili se:

* Kozlovská Natálie

* Hrnčířová Kristýna

* Slabá Dana

* Sabelová Veronika

* Podloucká Iveta

 

 

Zápis zpracovala Alžbeta Stehlíková