Výborová schůze 6.10.2009

07.09.2011 20:55

I. Stěhování cvičáku

 

K 1.11. se bude stávající areál cvičiště předávat stavbě a v souvislosti s tím:

- proběhl přesun odkládaček a kotců, které se nově nacházejí naproti Ústavu genetiky.

- nový cvičák bude na zelených plochách paralelních s ul. Chodská.

Stále ještě probíhají úpravy obou prostor.

 

VÝZVA VÝCVIKÁŘŮM - co nejdříve hlaste Zuzaně Fišerové, kdy v termínu 12.-15.10 je pro vás možné dostavit se na schůzi ohledně domluvy nového tréninkového rozpisu.

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ČLENY, zejména ty, kteří nemají splněnou brigádnickou povinnost za tento rok a ty, kteří jsou pronajímateli kotců - 23.-25.10. proběhne série brigád za účelem totálního vyklizení areálu cvičiště a jeho přestěhování na nová působiště. Plán a instrukce ke stěhování budou upřesněny.

 

Jelikož nové prostory v areálu VFU svou velikostí nejsou ideální pro provoz některých sportů, dále hledáme alternativy jejich provozování také na jiných pozemcích. Na výborové schůzi byly projednány další návrhy, blíže s nimi budete obeznámeni na členské schůzi.

 

INFORMACE O ZÁJEMCE O PŘEKÁŽKY - budeme se zbavovat pouze nepotřebných překážek, tj. v podstatě jen rozbitého slalomu a starého kruhu (áčko i houpačka již byly prodány). Jelikož zájem o slalom projevilo hodně lidí, aby jeho přidělení bylo objektivní, rozhodli jsme se uspořádat aukci:-) Kruh bude v případě zájmu ke slalomu darován. Na webových stránkách budete mít možnost hlasovat o termínu dražby.

 

 

II. Kotce a odkládačky

 

- Na základě nových žádostí o kotce od studentů VFU bylo navrženo nové přidělení kotců.

 

- Vzhledem k počtu studentů - členů využívajících odkládačky bylo přijato nové opatření. KAŽDÝ STUDENT má bez ohledu na počet svých psů NÁROK NA UŽÍVÁNÍ POUZE JEDNÉ ODKLÁDAČKY. Uživatelé odkládaček dále musí počítat s tím, že v době probíhajících tréninků musí být odkládačky uvolněné pro využití lidmi účastnících se výcviku (souvisí s novými podmínkami provozu cvičiště, se kterými budete blíže seznámeni na členské schůzi).

Pozn.: Samozřejmě víte-li, že v daný den a čas pravidelně míváte psa v odkládačkách úplně nebo téměř sami, můžete zabrat i více odkládaček najednou. ALE bude-li se stávat, že v odkládačkách již nebude místo pro další zájemce o ně a někdo ze členů přitom bude mít psy ve dvou odkládačkách zároveň, budou takovým členům podle Stanov KK udělovány upomínky.

 

 

III. Výzva pro organizátory - do konce roku je potřeba sponzorovi nahlásit námi pořádané akce. Pokud jste tak již neučinili, prosím, svěřte své plány Martině Škovroňové.

 

 

IV. Členská schůze

Bude uspořádána do konce října (termín upřesníme v nejbližších dnech). Budou na ni probrány důležité závěry a pokyny plynoucí z přesunu cvičiště a v neposlední řadě bude i volen výbor na akademický rok 2009/2010.

 

 

Zápis zpracovala dne 7.10. 2009 Zuzana Fišerová

 

Dodatek ze dne 11.10. 2009:

 

- schůzka výcvikářů se konat nebude vzhledem k nemožnosti nalezení vyhovujícího termínu; povinností výcvikářů je obratem zaslat Ivě Lžičařové přehled časů, ve které je pro ně možné výcviky na VFU vést, a hlavní výcvikář na základě těchto informací vyhotoví tréninkový rozpis sám

 

 

- aukce slalomu proběhne po členské schůzi