Výborová schůze 30.1.2008

07.09.2011 20:43
  1. Rozpis tréninkových hodin:

 

Byl schválen nový rozpis tréninkových hodin. V nejbližší době bude zveřejněn na klubových webových stránkách a vyvěšen na vstupní brance do KK.

 

  1. Kotce:

 

Všechny nové žádosti o přidělení kotce byly schváleny výborem a současně bylo přijato i nové rozdělení kotců.

 

 

  1. Bodový systém:

 

Aktivity členů budou nově hodnoceny podle bodového systému, který výbor sestavil. Všechny své úspěchy posílejte k průběžnému zpracování hlavnímu výcvikáři. Na konci roku poté proběhne vyhodnocení a členové s nejvyšším bodovým hodnocením budou patřičně odměněni:). Podrobnější informace budou v dohledné době uveřejněny na internetu.

 

  1. Akce:

 

Výborem bylo schváleno organizování následujících akcí v roce 2008:

2x závod v poslušnosti

zkouška poslušnosti

2x klubové závody agility

2x zkoušky dogdancing

Hlavními organizátory budou Iva Lžičařová (poslušnosti), Zuzana Fišerová (agility), Jana Staňová (dogdancing).

 

  1. Členské příspěvky:

 

Výbor přijal podmínku, že kdo nezaplatí členské poplatky v řádném termínu, jeho členství zanikne a při jeho obnovení bude muset znovu uhradit jednorázový vstupní poplatek. Vzhledem k nutnosti nahlásit aktuální seznam členů na MSKS do konce února byl nejpozdější termín zaplacení příspěvků stanoven na 20.2.2008.

 

  1. Investice:

 

Výbor schválil investici do koupi nové houpačky.

 

  1. Kamera:

 

Byl schválen nový systém půjčování kamery: Zájemce o zapůjčení kamery zaplatí při jejím převzetí zálohu 500Kč a svým podpisem se zaváže, že ji vrátí nepoškozenou a obratem poté, co kamera splní účel půjčení.

 

  1. Sešit docházek na tréninky:

 

Jeho provozování bylo zrušeno. Každý výcvikář je povinen vést si vlastní přehlednou evidenci docházek.

 

  1. Upomínky:

 

Výbor schválil, že za porušování Stanov KK a neplnění povinností, bude členovi udělena upomínka. Jakmile ani po třetí takové svou chybu nenapraví, s okamžitou platností zanikne jeho členství.

 

 

Zápis zpracovala dne 30.1.2008 Zuzana Fišerová