Členská schůze 3.3.2009

07.09.2011 20:49

A) Brigády

 

 

- obeznámení členů s postupem a odpracovávání brigádnických hodin za účasti hospodáře nebo bez něj pro nadcházející akademický letní semestr

- rozdání deníčků pro zápis odpracovaných brigádnických hodin členům

- obeznámení členů s brigádní náplní (nevyhnutelné opravy, stávající nutné brigády, inovace cvičiště KK VFU)

- kladen motivační důraz na počet odpracovaných hodin svépomocí (sponzorství, vlastní iniciativa, podílení se na vylepšení zázemí nebo lepší údržby, či chodu cvičiště KK VFU)

 

 

B) Finance

 

 

- obeznámení členů se stavem klubového účtu (účetnictví kdykoliv k dispozici a k nahlédnutí u pokladníka), na základě jehož údajů bylo:

 

 

členskou schůzí schváleno:

- nákup nové kladiny, zejména pro výcvik agility, poslušnosti a účastníky kurzů, kdy účastnici (členové, hosté i nečleni) agility tréninků budou hradit za příslušný navštívený výcvik o 10,- Kč více za jednu lekci, pro alespoň částečné splacení pořizovací ceny zboží; poplatek budou vybírat výcvikáři a po nashromáždění částky 100Kč a více ji neprodleně odvádět na klubový účet či osobně k rukám pokladníka

- nákup tiskárny pro případ pořádání zkoušek nebo klubových závodů

- nákup elektrického obojku, který bude možné za částku 10,- Kč/den umožněno pronajmout členům KK VFU

- 4 skokové překážky s bočnicemi u kterých je umožněna nastavitelná výška pro dané plemeno psů, zejména pro výcvik agility

 

 

C) Udělení souhlasu

 

 

            Výbor za pomocí členské schůze udělil souhlas a stanovilo se pevné datum pro dezinfekci kotců a odkládaček na den 28. března 2009, kdy v tento termín bude doručen potřebný materiál a vybavení na její provedení.

 

 

D) Klubové oblečení

 

 

            Již členským hlasováním na internetových stránkách a následně členskou schůzí byla schválena červená barva pro klubové oblečení. Členům na členské schůzi byla dána možnost objednávky trika, mikiny či vest. Členové také byli seznámeni s podmínkami objednávky na zakázku od firmy, která bude provádět výšivky na mikiny a potisk klubového loga na trika, které bylo členským hlasováním na internetových stránkách prostřednictvím internetové členské ankety jako vítězné.

Kdo se členské schůze nezúčastnil a má o klubové oblečení zájem, má ještě možnost se nejpozději do 15.3. 2009 nahlásit u Martiny Škovroňové (bude objednán pouze přesný počet kusů, na vlastní náklady objednávajících).

 

 

E) Vznesení žádosti

 

 

Na základě diskuze členů a hlavního vycvikáte na členské schůzi byl ze strany členské schůze a výboru vznesen požadavek na výrobu replik elektrického obojku směrem na jednotlivé členy účastnící se členské schůze.

 

 

F) Vyhlášení a předání cen nejlepším členům

 

 

            Podle bodovací interní klubové tabulky byli vyhlášeni nejlepší členi klubu KK VFU za rok 2008 a předány jim ceny v pořadí dle umístnění, které je umístněné na nástěnce KK VFU a na klubových webových stránkách.

            Zároveň byla udělena cena nejmladšímu nejúspěšnějšímu členovi.

            Vítězové rovněž byli obeznámeni s možností finanční úhrady za startovné na různých závodech prostřednictvím pokladníka klubu.

 

 

 

 

Zápis zpracoval dne  5.3. 2009 Roman Potsch

Doplnila Zuzana Fišerová.