Členská schůze 26.10.2009

07.09.2011 20:56

I. Výbor KK VFU na akademický rok 2009/2010

 

Kandidát

Počet hlasů

Kandidát

Počet hlasů

Iva Lžičařová

24

Michaela Rosypalová

15

Martina Škovroňová

24

Jakub Jurčaga

14

Petra Drbošalová

24

Katka Lukešová

8

Zuzana Fišerová

24

Anna Hrdá

6

 

Změna ve složení výboru nastala pouze na postu hospodáře. Členové budou vyzváni, ať nyní konzultují brigádnické hodiny s Míšou Rosypalovou - kontaktní údaje budou zveřejněny na webu.

 

 

II. Stěhování

 

Brigáda za účelem vyklizení stávajícího areálu cvičiště proběhne ve středu 28.10. - ranní směna od 9h (povede Marťa Škovroňová), odpolední od 14h (Iva Lžičařová). Pokud se nestihne vše odklidit během jednoho dne, o průběhu dalších brigád budou členi informováni prostřednictvím webu.

 

Členové byli seznámeni s pravidly provozu na nových cvičících plochách.

!!! Platí zde PŘÍSNÝ ZÁKAZ ŠTĚKÁNÍ PSŮ !!! Psi, kteří zrovna netrénují, musí být umisťováni do odkládaček. Za dodržování tohohle nařízení při svých trénincích jsou zodpovědni výcvikáři. Studenti využívající odkládačky jsou povinni je po dobu probíhajících výcviků uvolnit.

 

Klíče od nových prostor již nebudou z provozních důvodů přidělovány všem členům, tj. již nebude možnost individuálních tréninků pro zcela všechny členy.

 

Na vstupní branku bychom chtěli umístit vývěsku KK VFU se základními kontaktními údaji. O její výrobu se pokusí Míša Rosypalová.

 

 

III. Výcviky

 

Nový tréninkový rozpis a aktualizovaný seznam kontaktů na výcvikáře bude přístupný na webu. Novým výcvikářem flyballu bude Alena Strnadová

 

Iva Lžičařová informovala o průběhu celoroční soutěže. Byl schválen také další návrh na motivaci členů. Zuzana Fišerová vyhotoví formulář, prostřednictvím kterého mohou výcvikáři pro sebe a své svěřence na konci kalendářního roku žádat o finanční ohodnocení jejich aktivit ze strany klubu.

 

Akce v roce 2010 - KK VFU bude v příštím roce zastřešovat tyto akce (není závazné, byl vytvořen jen předběžný plán):

- Canicrossový závod a psí víkend (pořadatel Jakub Jurčaga)

- Canisterapeutické zkoušky (pořadatel Katka Lukešová)

- Závod v poslušnosti (pořadatel Iva Lžičařová)

- Dog Diving (pořadatel Veronika Otýpková)

- Dogfrisbee závody (pořadatel Veronika Otýpková)

 

 

IV. Finance

 

Byly schváleny následující investice:

- baterie do kamery (obstará Petra Drbošalová)

- stan - přístřešek pro pořádání akcí, pro zapůjčení členům na závody apod. (obstará Martina Škovroňová)

- pomůcky pro lovecký výcvik (obstará Markéta Szolárová)

- pytle pro upevnění tunelů (obstará Veronika Otýpková)

- slalom - ulička (obstará Veronika Otýpková)

Na web bude umístěn seznam věcí v majetku klubu, které klub nabízí k zapůjčení svým členům, včetně kontaktních údajů na osoby, které pomůcky spravují.

 

Výše členských příspěvků na rok 2010 zůstává stejná jako v roce 2009 - členská schůze neschválila žádnou změnu. Pouze dojde k formální úpravě Stanov KK VFU: Od placení vstupního příspěvku 250,-Kč jsou osvobozeni absolventi kompletního kurzu poslušnosti a hosté.

 

Výcvikáři:

- byli upozorněni na povinnost odvádět 30,-Kč do klubové pokladny za každou lekci nečlena, ať už probíhá kdekoliv v areálu VFU, třebaže mimo cvičiště.

- byli informování, že odvody za nečleny je nutné odvádět pokladníkovi nejméně 3krát ročně, vždy nejpozději k datu 1.1., 1.5. a 1.10.

 

Proběhla aukce slalomu - byl prodán Petře Drbošalové za 500,-Kč.

 

 

 

Zápis zpracovala dne 27.10. 2009 Zuzana Fišerová