Členská schůze 20.10.2010

07.09.2011 20:59

Zápis z členské schůze KK VFU ze dne 20.10.2010

 

 

 

 

1) Zapisovatelem byla zvolena Martina Plošková.

 

 

 

 

2) Světla

 

Byla řešena otázka týkající se osvětlení výcvikových prostor. Osvětlení ze strany školy je přislíbeno již druhým rokem, ale stále není hotovo. Byla projednávána možnost zapůjčení nebo nákupu generátoru a přenosného osvětlení.

 

 

 

3) Jízdárna

 

Znovu jsme zahájili jednání s Klinikou chorob koní o možnost využívání kryté jezdecké haly v zimních měsících.

 

 

4) Výcvik

 

Statut výcvikáře byl členskou schůzí odebrán Lucii Gabrielové - za dlouhodobé porušování stanov (neprokazování docházky, neplacení odvodů za výcviky, nekomunikace s výborem). Až do uhrazení dluhů za odvody a členství (datum splatnosti stanoveno na 31. října 2010),  dodání docházky za poslední čtvrtletí a vrácení klíčů od cvičiště a kotců jí byl udělen zákaz navštěvovat všechny tréninky a akce klubu.

 

 

Byli schváleni noví výcvikáři klubu: externí výcvikář pošlušnosti Klára Slavatová a hostující výcvikář agility Kamila Hrachovcová.

 

 

 

5) Členství

 

Byla vedena diskuze a odhlasovány následující změny ve Stanovách, které nabudou platnosti k 1.1. 2011:

 

- rodinné členství – týká se dvou majitelů cvičících s jedním společným psem. Na rodinné členství má nárok druhá osoba cvičící s týmž psem a to za poloviční roční členský příspěvek a poloviční počet povinných brigádnických hodin. Členskou schůzí bylo schváleno, že zodpovědnost za vyřešení této situace je na výcvikáři.

- členství v klubu, s platností od ledna 2011, bude rozděleno na aktivní a pasivní. Pro aktivní členy budou nadále platit členské příspěvky dle stanov (i s ročním čekatelstvím), brigádnické povinnosti, možnost navštěvovat treninky a po domluvě individuální využívání výcvikových prostor. Pasivní členský poplatek bude činit 2000Kč/rok. Tito členové budou mít pouze možnost využívat odkladačky nebo kotec, bez brigádnických povinností a bez možnosti trénovat. Pokud by docházelo k problémům s kapacitou odkládaček, bude mít aktivní člen přednost před členem pasivním. 

 

 

 

 

6) Pozice pokladníka

 

Bylo odsouhlaseno, že pokladník již nebude členem výboru, za svou práci však bude zproštěn povinnosti platit roční členský příspěvek a povinnosti odpracovávat brigádnické hodiny. Funkci pokladníka bude i nadále plnit Zuzana Fišerová.

 

 

7) Výbor

 

Z výboru na vlastní žádost odstoupila Michaela Rosypalová (hospodář) a Zuzana Fišerová (místopředseda). Na schůzi proběhla volba o tyto 2 posty výboru s následujícím výsledkem:

 

Navrhovaný

Počet obdržených hlasů

Zvolen do funkce

Veronika Gesierichová

21

hospodář

Kateřina Lukešová

21

místopředseda

 

 

 

8) Pozemek

 

Roman Potsch členy obeznámil o vývoji situace ohledně nových výcvikových prostor v Brně - Řečkovicích, o kterých jedná spolu s Tamarou Šamánkovou. Rozhodující schůzka proběhne 6. listopadu 2010, poté bude výbor i členové obeznámeni s výsledkem.

 

 

 

 

9) Investice

 

Vznesen požadavek na nákup nového látkového tunelu. S ohledem na možné investice kvůli novým výcvikovým prostorám byl nákup tunelu odložen a navržena oprava stávajícího tunelu.

 

 

 

 

10) Příspěvky členům

 

Bylo schváleno, že příspěvky členům za dobrou reprezentaci klubu se budou vyplácet až po uplynutí kalendářního roku, vyplácení příspěvků během roku je na individuálním posouzení a zvážení výborem.

 

 

 

 

Zápis zpracovala Martina Plošková

 

 

 

 

 

 

Dodatek k zápisu ze dne 4.11.2010

 

 

 

 

ad 2. Světla

 

 

Instalace osvětlení byla školou realizována 3.11.2010, nákup generátoru a přenosného osvětlení již není nutný.

 

 

 

 

ad 4. Výcvik

 

 

Lucie Gabrielová se  s výborem dohodla na prodloužení lhůty pro splacení dlužné částky do 15.11.2010.

Vzhledem k následnému porušení nařízení výboru o zákazu navštěvování tréninků (dále také porušení zákazu odkládání psů do přístřešku na překážky, nezamknutí brány cvičiště a absenci jakékoliv snahy vrátit klubové klíče, na jejichž držení v té době jako řadový člen již neměla právo) byla Lucie Gabrielová k 29.10.2010 rozhodnutím výboru vyloučena z klubu. Až do vyrovnání veškerých jejích závazků vůči klubu nadále zůstává pro L. Gabrielovou v platnosti zákaz vstupu do prostor KK VFU, navštěvování tréninků a akcí pořádaných KK VFU a to i jako nečlen.

 

 

 

 

Dodatek k zápisu zpracovala Kristýna Hrnčířová