Členská schůze 15.2.2010

07.09.2011 20:57

I. Vyhlášení soutěže O nejlepšího člena za rok 2009

 

 

Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provedla Iva Lžičařová (hlavní výcvikář).
Podle bodovací interní klubové tabulky byli vyhlášeni nejlepší členi klubu KK VFU za rok 2009 a předány jim ceny dle umístnění (více zde). Vítězové rovněž byli obeznámeni s možností finanční úhrady za startovné na různých závodech prostřednictvím pokladníka klubu.

 

 

II. Nové prostory

 

Výboru a členům byly představeny možné varianty rozšíření klubu. Důvodem pro shánění nového prostoru jsou nedostačující prostory na VFU Brno.

  1. Roman Potsch představil  návrh tří pozemků v městské části Brno – Slatina (rozměry 10 000m2, 8 250m2, 6 650m2). Za pomoci městské části by bylo možné pokusit se získat finance z grantů EU. Členové klubu by reprezentovali městkou část. Kynologický klub by se nebránil práci s mládeží. Pozemek by byl oplocen a bylo by zajištěno zázemí. Vše je ale zatím v jednání. Roman Potsch přislíbil bližší informace k lokalitě jednotlivých pozemků.
  2. Veronika Otýpková nabídla klubu část (2 000m2) svého pozemku v Brně – Líšni, nedaleko KK Zetor Brno (pod Velkou Klajdovkou). Pozemek by byl oplocený, s odkládačkami, přístřeškem na překážky. Nájem by činil 700 Kč měsíčně.

Členové dostali čas na zvážení vyslechnutých návrhů a další hlasování o novém pozemku proběhne prostřednictvím ankety nebo diskuze. Informace budou včas uvedeny na klubovém webu.

 

 

Členové byli ujištěni, že prostory na VFU Brno (kotce, odkladačky, plac) zůstanou zachovány i při rozšíření o nové prostory.

 

III. Výcviky

 

Nový tréninkový rozpis a aktualizovaný seznam kontaktů na výcvikáře bude přístupný na webu.

  

Akce v roce 2010 - KK VFU bude v příštím roce zastřešovat tyto akce (není závazné, byl vytvořen jen předběžný plán):

- Canicrossový závod a psí víkend (pořadatel Jakub Jurčaga)

- Canisterapeutické zkoušky (pořadatel Katka Lukešová)

- Závod a zkoušky v poslušnosti (pořadatel Iva Lžičařová)

- Dogfrisbee závody (pořadatel Veronika Otýpková)

- Obedience soutěž (pořadatel Martina Škovroňová)

 

IV. Finance

 

- obeznámení členů se stavem klubového účtu

- po schůzi předložen návrh na koupi výukových DVD - bude projednáno prostřednictvím ankety/ diskuze.

 

 

V. Dotazy

 

- ze strany výcvikářů byl vznesen dotaz na osvětlení na place. Martina Škovroňová slíbila zjistit situaci u hospodáře školy p.Poláška.

 

 

Zápis dne 20.2. 2010 zpracovala Martina Škovroňová, upravila Zuzana Fišerová.