Členská schůze 14.6.2010

07.09.2011 20:58

1) Výcviky

 

Byla vedena diskuze a odhlasovány následující změny ve Stanovách, které nabydou platnosti k 1.7. 2010:

 

- Cena tréninků musí odpovídat jejich kvalitě a výdajům výcvikáře s tréninkem spojených (doprava, poskytnutí vlastních pomůcek apod.). Výcvikář má povinnost ve svých cenách zohlednit rozdíl mezi členem a nečlenem, přičemž pro členy musí být tréninky zvýhodněny. Výcvikáři vedoucí své tréninky pro členy zadarmo jsou po dobu své činnosti oproštěni od plnění brigádnické povinnosti.

- Výcvikáři mají povinnost vést evidenci návštěvnosti jednotlivých tréninků a tuto čtvrtletně dokladovat členům výboru zasláním na jejich e-mailové adresy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. Evidence musí obsahovat jména členů a počet nečlenů, kteří proběhlý trénink navštívili. Pakliže návštěvnost tréninků členy nebude vyhovující, případně na výcvikáře budou podány stížnosti, bude výbor s výcvikářem jednat o změně podmínek jeho tréninků a pokud se situace neupraví, může mu být odebráno místo v rozpisu i status výcvikáře.

- Hodiny v tréninkovém rozpise budou trenérům přidělovány na základě dokladované docházky, přičemž prvním kritériem je docházka členů a až poté nečlenů.

- Člen klubu mající status výcvikáře musí v docházce prokazovat návštěvnost členů. Pakliže jeho hodiny navštěvují pouze nečleni má nárok býti externím výcvikářem, čímž pozbývá výhod člena-výcvikáře.

 

Iva Lžičařová se postará o vytvoření ceníku tréninků daných výcvikářů, aby tento mohl být zveřejněn na webových stránkách klubu.

 

 

2) Pozemek

 

Roman Potsch obeznámil členy s vývojem získávání pozemků (výcvikových ploch) pro klub, jejichž návrhy schůzi přednesl 15.2. 2010. Zároveň byl zvolen prostředníkem ve spolupráci klubu s Tamarou Šamánkovou, která další výpomoc při hledání nových pozemků klubu nabídla.

 

 

3) Brigády

 

Schůzí byl odhlasován nákup stínící sítě, která bude v rámci brigád nainstalována na plot cvičáku.

 

O brigádu na opravu agiliťáckého kruhu se přihlásil Roman Potsch s Andreou Pavlíčkovou.

 

 

4) Investice

 

Nově byl zakoupen stan na závody. Schůze odhlasovala cenu výpůjčného 50,-Kč/ 1 den. Stan bude spravovat Martina Škovroňová.

 

 

5) Výbor

 

Na schůzi proběhla mimořádná volba o 2 posty výboru s následujícím výsledkem:

 

Navrhovaný

Počet obdržených hlasů

Zvolen do funkce

Zuzana Fišerová

24

místopředseda, pokladník

Kristýna Hrnčířová

11

předseda

Veronika Gesierichová

6

bez funkce; pokud bude nutné, aby měl výbor více členů, bude do něj přivzata

Kateřina Lukešová

5

-

Anna Hrdá

5

-

 

 

Zápis zpracovala dne 15.6. 2010 Zuzana Fišerová.