7. ročník klubového Mikulášského závodu

19.10.2016 20:56

Kynologický klub VFU v Brně Vás srdečně zve na

7. ročník klubového Mikulášského závodu 

(KLUBOVÝ ZÁVOD V POSLUŠNOSTI)


konaný dne 4. 12. 2016 v 8:30 hodin na cvičišti KK VFU
(Palackého 1-3, 612 42 Brno)

Přihlášky: 

online - https://goo.gl/forms/mxLqZgCaFIxPV0I92 

Přihláška je platná až po uhrazení poplatku na účet č. 1380136042/3030, VS Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce "mikuláš+vaše jmeno". 

Uzávěrka přihlášek 30.listopadu. 

Omezený počet startujících, v případě nenaplnění kategorie (min. 3 účastníci), může dojít ke sloučení některých kategorií při vyhlášení. 

Seznam přihlášených, harmonogram a další aktuální informace najdete na FB události - https://www.facebook.com/events/185070345230636/

Startovné: 

200Kč člen KK VFU Brno

250Kč nečlen KK VFU Brno

platba na místě +100Kč, pouze po domluvě

Extra 50Kč/platba na místě pro všechny.

Organizační pokyny: 

Pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Psovod je povinen dbát pokynů pořadatele. Posuzování bude prováděno podle propozic pro tento závod. Zúčastnit se mohou všichni psi a feny s platným očkováním, bez ohledu na plemeno, původ, velikost a již vykonané zkoušky. Háravé feny je nutno nahlásit při příchodu na cvičiště. Nastoupí k závodu jako poslední. Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů 

 

Kontakty: 

Anna Malířová, anna.malirova@gmail.com, +420 777 202 965

Kateřina Lukešová, LukesovaKaterina@seznam.cz, +420 724 812 390

 

Těšíme se na Vás ;-) 

 

Sponzoři závodu:

Pravidla závodu

bude doplněno.... 

Kategorie Štěňata a úplní začátečníci

 

Možnost použití pamlsků a hraček po celou dobu provádění cviků, při hodnocení bude přihlíženo k věku pejsků.

 

Přivolání                                           10b

Překážková dráha (chůze u nohy)        10b

Sedni, lehni, vstaň                             15b

Přivolání za ztížených podmínek           15b

Hry s pamlsky                                    10b

Hry s hračkou                                    10b

Teoretická otázka                              10b

TÝM (Ccelkový dojem)                       15b

 

                                          Celkem bodů: 100b

 Provedení cviků:

Přivolání – pejska vypouští pomocník, cvik končí přiběhnutím pejska za páníčkem a odměnou od páníčka. Pejsek nemusí předsedat.

Překážková dráha (štěněčí chůze u nohy) – psovod se psem překonávají předem určenou „překážkovou“ dráhu

Polohy – pejsek může polohy provádět dle uvážení páníčka i před ním nebo u nohy. Na pokyn rozhodčího vykoná pes změny poloh.

Přivolání za ztížených podmínek – pejska vypouští pomocník. V cestě bude mít pejsek nástrahy běžného života ;o)

Hry s pamlskem – na místě dostane páníček na výběr ze 4 úkolů (osmička – při navádění pejsek opisuje tvar osmičky kolem obou nohou, otočky – pes je naváděn tak, že udělá otočku, při níž se otočí o 360°, po celou dobu naváděni stojí na všech 4 tlapkách, slalom – slalom mezi nohama psovoda, viz. prvky dogdancingu, couvání )… Z těchto úkolů si páníček vybere 2 libovolné, které s pejskem předvede...

Hry s hračkou – předvedení hry pejska s pánečkem.

Teoretická otázka – Budou připraveny jednoduché otázky, které budete mít čas v klidu zpracovat ;)

Přenášení psa psovodem a cizí osobou – psovod zvedne psa a nese jej 5 metrů, kde ho předá pomocníkovi, který ho nese dalších 5 metrů. U psů, které psovod neunese je možné přenesení psovodem a pomocníkem zároveň. Po celou dobu je možno pejska odměňovat.

TÝM  = hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení. Jak psovod odměňuje, jaká pejskovi klade kritéria, atd.

 

Není cílem všechny porazit, ale ochutnat atmosféru závodu, zjistit, jak se bude náš pejsek chovat, pokud je páníček ve stresu, socializovat celou dvojici a samozřejmě také hlavně vědět, kde jako vedoucí jednotka, tedy psovod děláte chybky a co je dobré doladit

 „všechno je povoleno“ -  chválit, odměňovat (pamlsky, hračkou)…Doufáme, že pro vás bude tato kategorie přínosnou a že se vy i pejsek budete cítit jako doma ;)

 

Kategorie Mírně pokročilí

 

Pes nemá složenou žádnou zkoušku z poslušnosti.

 

Použití pamlsků nebo hraček dovoleno i v průběhu cviku. Pouze však jako odměna, ne
pro navádění. Navádění pamlskem povede ke ztrátě bodů. Při plnění jednotlivých cviků
je možné použít slovní i posunkový povel (povely nemusí být dle zkušebních řádů)

 

 1. Přivolání z odložení                                                                                             10b.
 2. Ovladatelnost na vodítku                                                                                      15b.
 3. Sedni, lehni, vstaň                                                                                              10b.
 4. Skok vysoký   (do 50cm)                                                                                      10b.             
 5. Nepříjemný materiál                                                                                            10b.
 6. Dlouhodobé odložení 10 m.                                                                                  10b.
 7. Teoretická otázka                                                                                                10b.
 8. Celkový dojem                                                                                                    15b.

 

                                                                                                  Celkem bodů: 90

 

Provedení cviků:

 

Přivolání – pes je odložen do lehu, psovod odchází 20 kroků a na povel rozhodčího přivolává
psa. Pes musí přiběhnout těsně k psovodovi, nemusí však předsedávat. Přiřazení k noze
rovněž není vyžadováno. Pes může být po při přivolání okamžitě odměněn.

Ovladatelnost na vodítku - pes následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým
kohoutkem byl na její úrovni. Pes je upoután na vodítko, které psovod drží v pravé nebo levé
ruce. Vodítko musí být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo,
vlevo a čelem vzad. Jsou přezkoušeny i obraty na místě. Psa je možné v průběhu
cviku chválit, odměny jsou povoleny pouze při zastavení nebo po obratech.
Sedni, lehni, vstaň – pes je na vodítku u nohy nebo bez vodítka před psovodem. Na pokyn
rozhodčího provádí požadované polohy v náhodném pořadí.
Skok vysoký – psovod před překážkou odpoutává psa z vodítka. Překážku může obejít a psa
přivolat nebo psa vyslat přes překážku a zároveň se psem ji obejít. Pes si po překonání
překážky nemusí předsedat nebo se přiřazovat. Výška překážky je uzpůsobena velikosti psa,
maximální výška překážky je 0,5 m.

Nepříjemný materiál - Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu ; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi. Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

Dlouhodobé odložení – pes si na povel psovoda lehá a psovod odchází od psa. Po pokynu
rozhodčího přibližně po 15-ti krocích se zastaví a otočí. Pes je odložen po dobu jedné minuty.
Pokud pes zůstane v odložení více než polovinu cviku, dostává dílčí bodové hodnocení.

Teoretická otázka – Budou připraveny jednoduché otázky, které budete mít čas v klidu zpracovat ;)

Celkový dojem - hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení,
zejména ochota psa ke spolupráci, chování psovoda a chování psa mezi cviky. Za jakékoliv
použití trestu je dvojice diskvalifikována. Pokud pes projeví bázlivost vůči psovodovi,
celkový dojem je hodnocen 0 body.

 

 

Kategorie Pokročilí - bude doplněna

 

Pes nemá složenou více než jednu základní (ZOP,ZZO,BH,OB-Z) zkoušku z poslušnosti.

 

Použití pamlsků nebo hraček dovoleno pouze po ukončení jednotlivých cviků. Při
použití během cviku, je cvik za 0 bodů. Při plnění jednotlivých cviků je možné použít
slovní i posunkový povel.

 

 

1. Ovladatelnost bez vodítka 10b.
2. Přivolání 10b.
3. Sedni, lehni, vstaň u nohy na vodítku 10b.

4. Odložení za pochodu vsedě nebo vleže 10b.
5. Aport (předmět psovoda) 10b.
6. Skok vysoký 5 b.
7. Skok šplhem 5 b.
8. Kladina nízká jedním směrem 10b.
9. Dlouhodobé odložení 10b.
10. Celkový dojem 10 b.
Celkem bodů: 90

 

Provedení cviků:
Ovladatelnost bez vodítka - pes následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým
kohoutkem byl na její úrovni. Pes není upoután na vodítko. Pes by měl udržovat s psovodem
oční kontakt. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad.
Přezkoušena je i změna tempa, tj. klus a pomalá chůze. Na konci nebo v průběhu cviku jsou
provedeny obraty na místě. Psa je možné v průběhu cviku chválit.
Přivolání – pes je odložen do lehu, psovod odchází 20 kroků a na povel rozhodčího přivolává
psa. Pes musí přesednout před psovoda a následně se na pokyn rozhodčího přiřadit k noze.
Sedni, lehni, vstaň – pes je na vodítku u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího provádí
požadované polohy v náhodném pořadí.

ODLOŽENÍ ZA POCHODU VLEŽE nebo VSEDĚ

Psovod předem oznamí kterou polohu pes vykoná. 

Varianta lehni

"K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

"Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem "Lehni" odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

Varianta sedni

psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem SEDNI odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí SEDĚT až do doby, než psovod přijde a přiřadí se ke psu.
Pes musí sednout ihned po povelu, měl by sedět rovně, ne na boku.Psovod se nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.
Aport – psovod odhazuje vlastní předmět do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování
předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2
kroky od psovoda a předsednout před něj, předmět mu na povel „pusť“ předává.
Skok vysoký – psovod před překážkou odpoutává psa z vodítka. Povelem vyšle psa
k překonání překážky a pokračuje kolem překážky, za kterou dává povel „k noze“ a po
několika krocích na povel rozhodčího spolu se psem zastaví. Výška překážky je uzpůsobena
velikosti psa, maximální výška překážky je 0,8 m.
Skok šplhem - psovod před překážkou odpoutává psa z vodítka. Psa vyšle povelem
k překonání překážky a zároveň se psem ji obejde. Za překážkou dává povel „k noze“ a po
několika krocích na povel rozhodčího spolu se psem zastaví.
Kladina nízká - dvojice vychází ze základní pozice s povelem „vpřed“ a zdolá kladinu.
Psovod a pes by měli jít stejným tempem. Pes se po překonání kladiny na povel přiřadí k noze
psovoda a po několika krocích na povel rozhodčího společně zastaví.
Dlouhodobé odložení – psovod se psem se dostaví na určené místo. Na pokyn rozhodčího
uvolní psa z vodítka a psa povelem položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází
do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví a setrvá čelem ke psu po dobu, kdy
následující pes provádí cviky 1-6.
Celkový dojem - hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení,
zejména ochota psa ke spolupráci, chování psovoda a chování psa mezi cviky. Za jakékoliv
použití trestu je dvojice diskvalifikována. Pokud pes projeví bázlivost vůči psovodovi,
celkový dojem je hodnocen 0 body.

 

 

 

Kategorie Závodníci

 

Bez použití pamlsků a hraček. Při plnění jednotlivých cviků je možné použít posunkový i zvukový povel.

 1.  
 2. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů)                                                10b.
 3. Dlouhodobé odložení 20m, psovod v úkrytu                                        10b.
 4. Ovladatelnost bez vodítka                                                                10b.
 5. Sedni, lehni, vstaň u nohy bez vodítka                                               10b.
 6. Odložení za pochodu vsedě                                                              10b.
 7. Odložení za pochodu vleže                                                               10b.
 8. Skok vysoký, 1m                                                                              10b.
 9. Skok šplhem                                                                                   10b.
 10. Aport (povinná aportovací činka)                                                       10b.
 11. Štěkání                                                                                           10b.

 

 

                                                                 Celkem bodů: 100

 

Provedení cviků a výstroj psa:

Výstroj psa

a) obojek jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový, pokud je stahovací nebo polostahovací, nesmí být nastaven na stahování, pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitní obojky) Používání ostnatého obojku je zakázáno!

b) vodítko krátké: musí mít takovou délku, aby při cvicích poslušnosti mohlo být náležitě prověšeno, může mít 1 nebo 2 karabiny (tzv.propínací), psovod ho musí mít stále u sebe a to i tehdy, když vede psa volně - v tom případě má vodítko ukryto v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok

 •  
 • PŘIVOLÁNÍ

varianta A

Povely : .. Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

varianta B

Povely : "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení) Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze. . Pozn.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA

PovelY : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

SEDNI - LEHNI - VSTAŇ

Povely "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno
"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes jee bez vodítka. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

ODLOŽENÍ dlouhodobé

Povely lehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
" Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod  po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

APORT

Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít aportovací činku přiměřenou velikosti psa. Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován, pokud není stanoveno jinak. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

SKOK VYSOKÝ
Povely : "Vpřed" - ukázáni  rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

SKOK ŠPLHEM
Povely : "Vpřed" - ukázání rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

ŠTĚKÁNÍ

posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

Odložení za pochodu vsedě – psovod vychází s neupoutaným psem u nohy a přibližně po
10-ti krocích jej na pokyn rozhodčího odkládá povelem „sedni“ a bez zastavení pokračuje
v chůzi přibližně 15 kroků. Na povel rozhodčího se zastavuje a otáčí, na další pokyn jde
psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje.
Odložení za pochodu vleže – psovod vychází s neupoutaným psem u nohy a přibližně po 10-
ti krocích jej na pokyn rozhodčího odkládá povelem „lehni“ a bez zastavení pokračuje v chůzi
přibližně 15 kroků. Na povel rozhodčího se zastavuje a otáčí, na další pokyn jde psovod zpět
ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně a povelem jej usměrní do základního
postoje.

TÝM  = (celkový dojem) hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení.