Výborová schůze 30.11.2007

07.09.2011 20:42
  1. Funkce členů výboru zvoleného na členské schůzi 21.11. 2007:

 

Petra Drbošalová – předseda

Zuzana Fišerová – pokladník

Iva Lžičařová – hlavní výcvikář

Andrea Švábová – hospodář

Mirka Umýsová – jednatel

 

                                    Pozn.: Jana Staňová bude vést evidenci kotců.

 

  1. Osud cvičáku:

 

Výbor prostřednictvím studentské rady naváže komunikaci s vedením VFU a vyřeší otázku přesunu klubu, pakliže škola do budoucna plánuje v prostorách nynějšího cvičiště stavět.

 

  1. Akce pořádané klubem:

 

Příští rok KK zajistí pořádaní několika kynologických akcí, organizátory se může jakýkoliv dobrovolník, nejen výcvikáři.

 

  1. Přihlášky do KK:

 

Vzor přihlášky bude ke stažení na internetových stránkách, vyplněné se budou odevzdávat při placení členských příspěvků pokladníkovi nebo předsedovi.

 

  1. Úklid klubovny:

 

Brigáda na úklid klubovny se bude konat 7.12. 2007. Podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách.

 

  1. Výjimka pro Petra Hudce ohledně klíčů od klubovny:

 

Bylo schváleno udělení výjimky Petru Hudcovi, který, přestože není výcvikářem ani členem výboru, může vlastnit klíče od klubovny. Tato výjimka se udělila zejména pro Peťovy zásluhy na hospodářské údržbě cvičáku.

 

Pozn. Jana Staňová, která zažádala o výjimku v záležitosti přidělování kotců, tuto žádost stáhla.

 

  1. Kamera:

 

Kamera bude od 30.11. 2007 uchovávána u předsedy KK.

 

 

 

Zápis zpracovala dne 30.11.2007 Zuzana Fišerová