Zápis z jednání výboru 28.2.2014

18.03.2014 17:08

Jednání výboru dne 28. února 2014

 

 

Program:

 

 1. Odměny pro činnost ve výboru
 2. Investice na ND – oplocení, překližka na překážky
 3. Vjezdová karta do areálu VFU
 4. Brigády
 5. Soutěž o Nej člena roku 2013, finanční odměny, příspěvek na telefon
 6. MSKS
 7. Různé

 

 

 

ad 1)

Odměny pro členy výboru jsou nyní 1.000,- za akademický rok. Vzhledem k různým nástupům do funkce navrhuje výbor odsouhlasit odměnu na kalendářní rok a upravit částku na 1.200,- Kč/rok (100,- Kč za měsíc).

 

 

ad 2)

VFU v současné době nemá peníze na to, aby nám financovali plot na ND. Bylo slíbeno, že pokud doložíme cenové nabídky na oplocení pozemku, tak nám podle možností přispějí. Anička Malířová má předložit tyto nabídky kvestorce školy. Dana Matýšková s Petrem Hudcem pojedou na ND, plot přeměří, sepíší, kolik bude potřeba sloupků, v jakém stavu jsou brány. Anička Malířová a Petr Hudec osloví nějaké firmy, aby nám spočítaly náklady na nové oplocení.

 

Petr Hudec zakoupil překližku na opravu „Áčka“, kterou provede Marek Kaláb. Zbytek překližky bude použit na kladinu. 

 

Dále je potřeba řešit pahorek a nerovnost terénu na ND. Na pahorek by bylo potřeba domluvit navezení prosívky, zakoupit plachtu a nakoupit štěrk. Na „place“ by bylo zapotřebí vyrovnat nerovnosti – navést hlínu, rozsypat, udusat a zasít novou trávu.

 

Rekultivace trávy na ND – máme domluveno, že Petr Hudec poseká na ND traktůrkem trávu (musí zapršet, aby tráva trochu povyrostla) a následně si zapůjčíme rekultivátor pro posílení trávy. Zapůjčení stojí 1.500,- Kč/den. Petr Hudec nebo Jirka od Kačky za jeden den zrekultivuje plac.

 

Akce se budou realizovat podle stavu financí klubu.

 

ad 3)

Byla zařízena univerzální vjezdová karta do areálu VFU. Kartu bude mít u sebe Dana Matýšková, která na požádání bude kartu půjčovat. O Zapůjčení bude vést evidenci.

 

ad 4)

Členové výboru projednávali brigády, které se mohou vypsat:

 • jakmile začne růst tráva – udržovat pahorek, aby tam nevyrostly kopřivy
 • stáj – očistit stěny
 • stáj – zakrýt kanálky (nějakou dřevěnou destičkou)
 • stáj – kovové zbytky trubek trčící ze země – uřezat
 • ohoblovat a natřít konstrukce, které jsou u kotců (modrou barvou)

 

ad 5)

O Nej člena roku 2013 – k dnešnímu dni předložili žádost pouze Věra a David Felcmanovi – obdrží finanční odměnu a ceny, které zajistí Kačka Lukešová a Anička Malířová

 

Příspěvek na telefon si podaly Anička Malířová, Kačka Lukešová a Mirka Mihoková

 

Uplatnění Nej člena roku 2013 – Dana Matýšková uplatnila startovné ve výši 500,- Kč.

 

Finanční odměna – žádost si podaly Kačka Lukešová a Anička Malířová

 

ad 6)

Na MSKS byla poslána Evidenční karta k 1. 1. 2014 a uhrazen poplatek za členy. Od letošního roku byl poplatek zvýšen z 50,-/člena na 80,- Kč. Současně bylo zažádáno o průkazky pro nové členy.

 

 

ad 7)

Kačka Lukešová napíše na týmové stránky klubu možnost půjčování knih.

 

Půjčování věcí – kamera (byla u K. Hrnčířové), elektrický obojek (byl u V. Gesierichové). Oboje chybí. Vzhledem ke stáří, navrhují členové už neřešit.

 

Na zkoušky bude zapotřebí pistole - Anička Malířová zajistí.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

 

V Brně dne 3. března 2014