Zápis z čleské schůze 17.3.2016

05.04.2016 13:21

Členská schůze dne 17.3.2016

 

Program

  • Zahájení, docházka, známky a průkazky
  • Informace o akcích konaných v roce 2015, projednání pravidel pro pořádání akcí v roce 2016
  • Projednání plánovaných akcí
  • Informace o brigádách v roce 2015, výhled na 2016
  • Volba jednatele KK VFU
  • Informace o hospodaření klubu
  • Informace o areálu na Nových Dvorech
  • Projednání plánovaných investic v roce 2016
  • Informace o pronájmu kotců, zpráva o činnosti výcvikářů
  • Ukončení, diskuze

 

 

Známky a průkazky

Byly rozdány známky na rok 2016 a členské průkazy pro nové členy. Ti, kteří na schůzi nebyli, si můžou známku vyzvednout u Jany Šipkové – tel.732 604 303, email: shippie@seznam.cz.

 

Info o akcích 2015

Informaci o akcích klubu nám sdělila Kristýna Kuhrová. V roce 2015 klub uspořádal 9 akcí.

Všechny akce byly z hlediska prezentace klubu přínosné a ohlasy od lidí byly také dobré. Treibballové závody konané v lednu 2016 byly úspěšné.

 

Májovky + zkoušky KJ 

Voříškiáda 

Praktické lekce 1 Fr.Šusta

Praktické lekce 2 Fr.Šusta

Zkoušky NZŘ

Zkoušky MZŘ

Zkoušky Nosework

Mikulášské závody

OB závod

 

 

Projednání pravidel pro pořádání akcí 2016 + projednání plánovaných akcí

Potřebujeme, aby byly akce více výdělečné.

Proto je dobré před akcí propočítat náklady a příjmy, tedy vytvořit rozpočet.  Kristýna Kuhrová všem, kteří budou akce pořádat, nabídla pomoc se sestavením rozpočtu. Každý pořadatel tedy plánovanou akci probere s pokladníkem (ekonomem).

 

Podíl na zisku z akce

Z důvodu větší motivace pro pořádání akcí, máme návrh na nové pravidlo. Hlavní pořadatel si může nechat 25% ze zisku akce. Veškeré startovné se bude hradit převodem na klubový účet. Hotovostně můžou být vyúčtovány doklady za občerstvení apod.

Podmínkou pro získání podílu je:

-plánovanou akci včas nahlásit pokladníkovi

-vytvořit rozpočet na akci

-vyúčtování do měsíce od pořádané akce odevzdat pokladníkovi

 

Hlasování o podílu na zisku z konaných akcí: 13 + 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 

 

V prvním pololetí roku 2016 plánujeme tyto akce:

25.3.      Neoficiální zkoušky v obedience formou řízeného tréninku s Romčou Polickou – Nové Dvory

28.3.      Zkoušky dle NZŘ a MZŘ – Nové Dvory

3.4.        Triky s Jitkou Janáskovou – Nové Dvory

21.5.      Treibballový závod – Nové Dvory

22.5.      Závod v Obedienci – Nové Dvory

Průběh června Voříškiáda – Nové Dvory

 

Odměna za nového člena

Je podán návrh na to, že výcvikář, který ze svého kurzisty po absolvování minimálně 10-ti lekcí, může uplatit nárok na odměnu za nového člena ve výši  500,- Kč.

 

Hlasování pro odměnu za nového člena: 12 + 6 hlasů pro, 0 proti, 1 hlas se zdržel.

 

 

Info o brigádách, výhled na rok 2016

Návrh na zrušení brigád a povinnosti uspořádat akci pro výcvikáře. Výcvikáři místo povinnosti udělat jednu akci za rok, nebo odpracovat brigády, budou odpovídat za čistotu prostor, ve kterých vedou svoje výcviky a ve spolupráci s hospodářem organizovat brigády. O brigádách a odpracovaných hodinách členů budou výcvikáři informovat hospodářku Jarku Pospíšilovou.

 

Hlasování o pravidlech brigád pro výcvikáře: 12 + 6 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel.

 

 

Volba jednatele

Danča končí funkci jednatelky. Na její místo byla navržená Nicole Wieznerová, narozena 25.9.1992, trvale bytem Třebízského 6A, Jihlava 586 01.

 

Hlasování o volbě jednatelky: 13 + 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 

 

Info o hospodaření klubu

O finančním hospodaření nás informovala Kristýna Kuhrová, která převzala pokladnu a účetnictví.

Za rok 2015 byl zisk dohromady cca 32.000,- Kč.

Rezerva na spořícím účtu je 86.000,- Kč.  V roce 2016 však budeme mít pravděpodobně příjmů ještě míň, protože nám ubyli členové a jsou prázdné kotce.

 

 

Info o Nových Dvorech

Cvičiště na Nových Dvorech je už hodně využívané. Kromě zkoušek a závodů zde probíhají tréninky obedience, agility, flybballu apod. Prosíme každého výcvikáře, aby své kurzisty informovali o možnostech venčení psů (nevenčit u hotelu, na cestě u rodinných domků a na place) a aby po tréninku uklidili plac.

Kvůli velkému pohybu lidí spolupracujeme s panem hoteliérem. Domlouváme s ním občerstvení, parkovné apod. při konaných akcích.

Sháníme kadibudku, která bude v areálu cvičiště ND. Každý výcvikář obdrží klíče a bude odpovídat za její zamykání.

V řešení je osvětlení placu - budeme pořizovat generátor. Zatím máme možnost generátor půjčit za 450,- Kč/den.

Budeme stavět boudu na umístění překážek.

Na parkovacím místě stává syn pana Lorence. Radar se pokusí s panem Lorencem domluvit, aby nám při parkování nezabíral všechna místa a mohli jsme tam parkovat i my.

Radar zkusí domluvit s panem Šikulou, aby nám umožnili parkovat za budovou.

Výcvikáři dostanou klíče od klubovny – udělá a rozdá je Jarka Pospíšilová.

 

 

Plánované investice 2016

Plánujeme investovat především do těchto věcí:

tráva na cvičišti na VFU

světlo na Nových Dvorech

mobilní toaleta na Nových Dvorech

překážky na záchranařinu

 

 

Pronájem kotců, činnost výcvikářů

Jsou volné 3 kotce. Pronajímáme je pouze členům klubu a pejsek nesmí být v kotci přes noc.

V případě zájmu kontaktujte Katku Lukešovou.

 

 

Ostatní

Pokusíme se víc spolupracovat se školou. Informovat je o našich akcích a zvát je. Uděláme novou nabídku členství v klubu pro studenty VFÚ.

Smlouvu se studentskou organizací IVSA jsme měli na dobu určitou. Ta již vypršela. Zjistíme další postup – Nicole, Kača, Danča Matýšková.

 

Renča Kolomazníková navrhla použít zisk z akcí na nákup vybavení. Např. zisk z Treibballových závodů použít na zakoupení nových balónů. Udělá rozpočet s Kristýnou Kuhrovou.

Renča sehnala lavice na ND za odvoz. Domluví se s Radarem.

 

Anička Malířová se ptá na cenu za nájem placu. Bude pořádat Noseworkové zkoušky a předpokládá, že bude v mínusu. Zkoušky uspořádá na své jméno. Zatím má nabídku z KK Zetor za 500,- Kč/den.

Zjistíme ji cenu za nájem u nás.

 

Přítomni:                                                                            Omluveni:

Gricová Iveta                                                                     Ertlová Jiřina

Hudec Petr                                                                          Felcmanová Věra

Janáčková Barbora                                                          Jelínková Pavla

Kolomazníková Renata                                                  Kalábová Monika

Kuhrová Kristýna                                                              Kocmanová Hana - host

Lukešová Kateřina                                                           Nohelová Jindřiška

Malířová Anna                                                                  Novotná Magda

Matýšek René                                                                    Puhačová Tereza

Mihoková Miroslava                                                        Sabelová Veronika

Peřinová Jarmila                                                                Samuelová Martina

Pospíšilová Jaroslava                                                       Schildová Jana

Šipková Jana                                                                     Tillová Dominika

Tejčková Michaela – host                                                              Daňková Martina – pasivní člen

Wieznerová Nicole                                                            Vorlová Lenka – pasivní člen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Jana Šipková