Zápis z členské schůze 5.11.2013

16.01.2014 12:37

Členská schůze dne 5. listopadu 2013

 

Program:

 1. Informace o financích klubu
 2. Informace o výcvikářích klubu – noví výcvikáři
 3. Upravení formuláře přihlášky do klubu (z důvodu neinformovanosti členů)
 4. Úklid v prostoru kotců a na place
 5. Informace o akcích klubu (zkoušky, závody, semináře)
 6. Brigádnické hodiny – hosté a výcvikáři
 7. Informace o brigádách
 8. Návrhy členů
 9. Různé

 

ad 1)

Blanka Hrobařová informovala členy o stavu peněžních prostředků v pokladně a na klubovém účtu. K dnešnímu dni klub má 49 000,- Kč.

Členové odsouhlasili nákup pistole (koupí Věra Felcmanová) a nákup výcvikových DVD (koupí Katka Lukešová).

ad 2)

Katka Lukešová informovala o změnách ve výcvikářích – nová cvičitelka Míša Tejčková cvičí agility, Veronika Gesierichová ukončila svoji činnost v klubu a i jako výcvikářka.

ad 3)

Byl upraven formulář přihlášky do klubu a pro ty, kteří využívají kotce byla sepsána pravidla pro užívání kotců.

ad 4)

VFU si již 2x stěžovali na štěkání psů v prostoru kotců. Noví členové byli upozorněni, že si mají své psy zvykat postupně na kotec, aby se zabránilo vytí a štěkání.

Členové byli opět požádání, aby v prostoru kotců a na place odnášeli pytlíky po svých psech. Je povinností každého člena tyto odpadky vynášet (popelnice u kotců neslouží pro vyhazování „psích pytlíků“).

Uvolnilo se 1 místo v kotci. Pokud by měl někdo zájem o kotec, stačí zavolat Kačce Lukešové.

 

ad 5)

Plánované akce do konce roku 2013 a na první polovinu roku jsou vypsány na klubových stránkách i na FB:

 • zkoušky
  • 7. 11. 2013 – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr2) – k
  • 13. 4. 2014 – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO...)
  • 8. 5. 2014 – zkoušky dle KJČR (ZOP, ZPU)
  • 1. 6. 2014 – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZVV1...)
 • závody
  • 15. 12. 2013 - 4. Mikulášský závod v poslušnosti
  • 1. 5. 2014 – Voříškiáda
  • 4. 5. 2014 – obranářský závod
  • 28. 6. 2014 – „Sranda závody“
 • semináře
  • 18. 1. 2014 – Cvičení na míčích a příprava na výkon s Veronikou a Markétou Urbáškovými
  • 19. 1. 2014 – Motivace a pozornost
  • 25. 1. 2014 – Přednáška o barfování s Kateřinou Novosadovou
  • 1. 2. 2014 – Základy agility s Katkou Lerlovou
  • 2. 2. 2014 – Posilování a fyzická příprava s Katkou Lerlovou
  • 17. 5. 2014 – Besedoseminář na téma „Práce se skupinou“ a praktické lekce pod vedením Františka Šusty

ad 6)

Návrh na snížení brigádnických hodin pro Hosty klubu a výcvikáře z 15 hod/rok na 10 hod/rok (z toho 5 hod na ND). Členové hlasovali

Hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

ad 7)

Jarka Pospíšilová informovala o odpracovaných brigádnických hodinách členů – k dnešnímu dni nemá 15 členů odpracováno ani 1 hodinu.

Informace o ND:

 • ND jsou udržované
 • příští rok bychom chtěli vybudovat odkladačky, upravit nerovnosti na louce, upravit nájezd u brány. Lucka Marková zjistí možnost navážky hlíny

ad 8)

Návrhy členů: Věra Felcmanová – uspořádat záchranářské závody, Monika Kalábová – uspořádat závody v obedience

ad 9)

Anička Malířová seznámila členy se sbírkou pro útulek Minaret (u Lednice). Členové klubu mohou darovat krmivo, léčiva, obojky, vodítka, pelíšky, deky, hračky, matrace. Věci bude sbírat Jana Šipková. Před Vánocemi se darované věci odvezou do útulku. O této sbírce bude napsána informace na stránkách klubu, na klubových týmech i na FB.

 

Schůze se účastnili:                            Omluveni:                                          

 

Ertlová Jiřina                                        Brázdová Daniela

Felcman David                                     Dlouhá Hana

Felcmanová Věra                                 Donthová Veronika – MD

Hrobařová Blanka                                Fiegerová Eliška

Jarošová Lada                                     Hofírková Vlasta

Kalábová Monika                                 Machová Ludmila

Lukešová Kateřina                                Pavlica Jan

Malířová Anna                                      Pavlíčková Andrea

Marková Lucie                                     Podloucká Iveta

Matýšková Dana                                  Sabelová Veronika

Mihoková Miroslava                             Skácelová Veronika

Polívková Lucie                                               Svitáková Lenka

Pospíšilová Jaroslava                          Štefková Ida

Slabá Dana                                          Tillová Dominika

Šipková Jana                                       Žišková Katarína

Štarhová Vendula

Wieznerová Nikole

Žižlavská Kristýna

Hosté:

Hudec Petr

Tejčková Michaela

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

V Brně dne 7. listopadu 2013