Zápis z členské schůze 21.10.2014

09.03.2015 15:43

Program:

 

 1. Informace o financích klubu
 2. Informace o akcích klubu (zkoušky, závody, semináře)
 3. Informace o cvičišti v ND
 4. Informace o brigádách
 5. Volba nového předsedy KK VFU
 6. Návrhy členů a různé

 

 

 

ad 1)

Informaci o financích klubu podala Blanka Hrobařová (pokladník) - o stavu peněžních prostředků na účtu, v pokladně, odvodech za nečleny a platbách za kotce.

 

Žádost Ivety Podloucké o kotec – bohužel nyní jsou nyní všechny kotce obsazené.

Anna Malířová prověří s vedením školy možnost uvolnění prvních dvou kotců, které jsou VFU.

Zajistí: Anna Malířová

 

ad 2)

Dana Matýšková informovala o zkouškách na 2. pololetí:

28. 10. 2014 zkoušky podle MZŘ (BH, IPO atd.) – rozhodčí p. Hammer

2. 11. 2014 zkoušky podle NZŘ (ZZO, ZVV atd.) – rozhodčí p.Bořuta

 

V prosinci 2014 bude již 5. ročník Mikulášského závodu. Hlavní organizátor bude letos Věra Felcmanová a Jana Šipková.

 

Dále pořádáme semináře Františka Šusty – 4.12., 11.12. a 13.12.2014.

 

Členové byli osloveni, aby řekli, jaké by chtěli zkoušky na 1. polovinu roku 2015. Žádost se musí předkládat do 1. prosince 2014 na MSKS. Ke zkouškám se nevyjádřili. Požadavek na zorganizování zkoušek v obedienci a opět závod v agility. 

 

Počítáme, že by opět pořádala Voříškiáda.

 

Členové byli informování, že každý z nich může uspořádat nějakou akci nebo seminář. 

 

Připomínka ke kladině a áčku na ND – tyto překážky nejsou vhodné pro běhání agility (nevhodný povrch). Překážky jsou určeny pro sportovní kynologii. Je potřeba se podívat do řádů, zda lze kladinu a áčko případně na ND pogumovat. 

Zajistí: Anna Malířová

Kladina na VFU nelze rozmontovat. Je potřeba ji zkontrolovat a opravit.

Zajistí: .........................

 

Nákup nových překážek na agility, jejíž nákup byl již odsouhlasen v loňském roce – výcvikáři agility se domluví, jaké překážky je potřeba dokoupit, nahlásí požadovanou částku a překážky se objednají.

 

Zajistí: Pavla Vorlová, Míša Tejčková

 

ad 3)

Na ND proběhne ještě párkrát sekání (podle počasí). Po zkouškách 2. listopadu by se traktor a sekačka převezli na školní statek, kde se zazimují.

 

Sekání na ND s traktorem – aby nedocházelo k neustálému střídání řidičů na traktoru, navrhl výbor, že bude určen stálý počet „sekáčů“, kteří se budou v průběhu roku o sekání ND starat. Na schůzi se přihlásily ještě 2 členky:

Dana Matýšková, Tomáš Matýšek, David Felcman, Věra Felcmanová, Jindřiška Nohelová, Barbora Janáčková, Renata Kolomazníková a Kristýna Žižlavská. Sepíše se seznam s termíny sekání, aby jednotliví „sekáči“ měli představu, kdy budou sekat.

ad 4)

Jarka Pospíšilová (hospodář) informovala členy s aktuálních odpracovaných brigádnických hodinách. Skoro 1/3 členů nemá odpracované hodiny. Připomenula, že za neodpracované hodiny zaplatí členové částku 200,- Kč/1 neodpracovanou hodinu.

 

Informace o brigádách posílá Jarka Pospíšilová emailem, jsou vypsané na klubových stránkách.

 

Na 2 zkoušky se přihlásilo dostatek pomocníků. Jak již bylo dříve odsouhlaseno, za výpomoc na těchto akcích se započítává pouze polovina brigádnických hodin. Výbor se dohodl, že vedoucí akce může ohodnotit tyto odpracované hodiny i jinak (podle náročnosti výpomoci), tzn. že může započítat celou dobu.

 

Hlasování o změně započítávání brigádnických hodin: 19 + 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

V současné době se natírají kotce.

 

 

ad 5)

Volba nové předsedkyně KK VFU – návrh výboru, aby funkci za Danu Matýškovou převzala Jana Šipková.

 

Členové byli vyzváni, zda má někdo zájem o tuto pozici – nikdo se nepřihlásil

 

Hlasování o volbě nové předsedkyně: 19 + 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

 

ad 6)

Je potřeba koupit novou sekačku na sekání placu na veterině. Stará je již neopravitelná a druhá sekačka musí zůstat na ND pro vysekávání kolem plotu (terén je hodně zešikma a s traktorem je zde problematické sekat). Rovněž nelze pořád tuto sekačku převážet v ND na veterinu a zpět.

 

Hlasování o nákupu nové sekačky na VFU: 19 + 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

Členové byli seznámeni s tím, že v současné době probíhá jednání s vedením VFU o prodloužení Smluv o pronájmu na VFU a ND. Obě smlouvy jsou na dobu určitou a to do 31. 12. 2014. S výsledkem jednání budou členové seznámeni.

Zajistí: ...........................

 

Dana Matýšková požádala členy, aby si v případě změny emailové adresy, bydliště nebo telefonu, aktualizovali tyto údaje na týmových stránkách.

 

 

 

Návrhy členů:

 1. nesvítí stále světla na cvičišti!!! Projednat s p. Poláškem opravu světel nebo případně možnost zhotovení zásuvky a umístění přenosného světla (reflektoru)
 2. pořídit baterky do háračáku a garáže
 3. ND – elektřina a osvětlení – požádat pracovníka E-onu o vyčíslení nákladů na osvětlení ND
 4. Neustálé problémy se studentskou organizací IVSA – nepořádek v garáži. Projednat s nimi možnost sepsání smlouvy o užívání garáže.

Zajistí 4 návrhy: Anna Malířová

 1. Pistole – je možno zapůjčit u Lucky Markové

 

 

 

 

 

 

Přítomni:                                 Omluveni:                   Plná moc:                    Neomluveni:   

 

Felcman David                         Ertlová Jiřina                ano                              Halásková Jitka

Felcmanová Věra                     Kalábová Monika                                             Kopalová Katarína

Hrobařová Blanka                     Lukešová Kateřina                                           Tillová Dominka

Janáčková Barbora                  Machová Ludmila                                             Vetešníková Jitka

Kolomazníková Renata             Malířová Anna              ano

Marková Lucie                          Matýšek René              ano

Matýšková Dana                      Matýšek Tomáš                        ano

Mihoková Miroslava                 Nohelová Jindřiška       ano

Novotná Magdaléna                 Pavlíčková Andrea

Polívková Lucie                                   Podloucká Iveta           ano

Pospíšilová Jaroslava              Puhačová Tereza

Řezníčková Pavla                     Sabelová Veronika

Samuelová Martina                   Štarhová Vendula

Schildová Jana                        Urbanová Lucie

Šipková Jana                           Žišková Katarína           ano

Vorlová Pavla                         

Wieznerová Nicole

Žižlavská Kristýna

Žemličková Hana

 

 

Přítomni hosté:                       Omluveni hosté:          Plná moc:

 

Tejčková Michaela                    Hudec Petr                   ano

Kocmanová Hana

Novosadová Lucie       ano     

                                        

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

V Brně dne 26. října 2014