Zápis z členské schůze 10.3. 2015

28.04.2015 12:42

Členská schůze dne 10. března 2015

 

 

 

Program:

 

1) Informace o nové smlouvě mezi školou, IVSou a KK

2) Informace o financích klubu

3) Informace o brigádách

4) Informace o akcích klubu (zkoušky, závody, semináře)

5) Volba jednatele klubu

6) Odměny za činnost ve výboru

7) Vyhlášení soutěže o Nej člena roku 2014

8) Návrhy členů a různé

 

 

 

ad 1)

Členové byli informování, že ke dnešnímu dni není nová smlouva podepsaná. Pozitivní je, že nebudeme platit nájemné, ale jsme nuceni podstoupit IVSe 1 kotec + 2 kotce, které měla VFU. Dále budou užívat 2 odkladačky. Podpis smlouvy se prozatím oddálil. Smlouva bude mezi VFU, naším klubem a IVSou.

 

ad 2)

Informaci o financích klubu podala Blanka Hrobařová (pokladník) - o stavu peněžních prostředků na účtu, v pokladně, odvodech za nečleny a platbách za kotce.

 

K dnešnímu dni nemá stále zaplacený poplatek za členství s. Dominika Tillová.

 

ad 3)

Jarka Pospíšilová informovala členy, že ti, co budou pravidelně sekat trávu na ND, budou znova vyškoleni. Podle pořadí služeb se bude sekat pravidelně každých 14 dní. „Sekáči“ si za sebe v případě neúčasti zajistí za sebe náhradu. Bude se sekat po dvojici.

 

Opakovaný postřik bodláků na ND – bude se provádět v průběhu dubna.

 

ad 4)

Připravované akce:

* 2. 5. 2015 – Novodvorské májovky

o dopoledne – zkoušky podle KJ

o odpoledne – neoficiální závody (rozhodčí Jarka Pospíšilová a Petr Hudec)

 

* Seminář chůze na vodítku s Jitkou Janáskovou – domlouvá Jarka Pospíšilová

* II. Ročník Voříškiády

* Obedience – podle zájmu udělá Monika Kalábová

* Pokud bude zájem – zkoušky StPr – do 31. 5. 2015 se musí nahlásit na MSKS, zda budeme akci pořádat.

* Semináře:

o 05/2015 a 09/2015 – Šusta – zajišťuje Kačka Lukešová

 

ad 5)

Hlasování o změně jednatelky. Anička Malířová z pracovních a studijních důvodů končí funkci jednatele. Na její místo byla navržená Dana Matýšková.

 

Hlasování o volbě nové jednatelky: 14 + 7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrželo

 

ad 6)

Odměny členům výboru za jejich práci za rok 2014 ve výši 1 200,- Kč budou odeslány z klubového účtu.

 

 

ad 7)

Vyhlášení o „Nej člena“ za rok 2014:

 

1. místo Jana Schildová

2. místo Věra Felcmanová

3. místo David Felcman

 

ad 8)

* Byla zakoupena nová sekačka na sekání trávy na VFU.

* Dotaz na agiliťáky – jestli budou jezdit cvičit na ND, když tam budou schované překážky?

* Míša Tejčková sdělila, že v Žebětíně jsou palety, které by se mohly dovést na ND. Je nutné pouze zajistit odvoz palet. Potom by byla brigáda na natírání palet.

* Úvaha na nákup tyček a textilie na rozdělení placu na ND = koupí se sloupky. Textilii sežene zdarma Jana Schildová, tou se ohradí i plot na ND.

* Zjistit cenu záchranářských stolů – zjistí Dana Matýšková

* Finanční žádosti o příspěvky = nikdo neprojevil zájem kromě Kačky Lukešové. Dodá své žádosti ke schválení členům výboru.

* Návrh na trička s novým logem klubu – Dana Matýšková zašle všem členům návrhy ke schválení. Na týmových stránkách se udělá anketa k hlasování.

* René Matýšek předělává klubové stránky.

 

 

 

 

 

 

Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

 

 

Felcmanová Věra Ertlová Jiřina Janáčková Barbora

Hrobařová Blanka Felcman David Puhačová Tereza

Jelínková Pavla Kalábová Monika Sabelová Veronika

Kolomazníková Renata Marková Lucie Tillová Dominika

Lukešová Kateřina Matýšek Tomáš Vorlová Pavla

Malířová Anna Mihoková Miroslava Žemličková Hana

Matýšková Dana Nohelová Jindřiška

Peřinová Jarmila Pavlíčková Andrea

Pospíšilová Jaroslava Podloucká Iveta

Samuelová Martina Polívková Lucie

Schildová Jana Štarhová Vendula

Šipková Jana

Wieznerová Nicole

 

 

Přítomni hosté: Omluveni hosté: Neomluveni hosté:

Tejčková Michaela Hudec Petr Kocmanová Hana

 

 

 

 

Zapsala: Dana Matýšková

V Brně dne 13. března 2015