Seminář Her pro členy KK VFU

14.06.2017 08:57

HRY PRO POSÍLENÍ VZTAHU A LEPŠÍ OVLADATELNOST 16.9.2017 
Výcvik může být zábavou pro psa i jeho pána a u tréninků se dá navymýšlet spousta zábavných prvků. Pomocí zařazení jednoduchých, krátkých her získáte vyšší efektivitu tréninku, radostnějšího, spokojenějšího a hlavně spolupracujícího pejska, který se s vámi rád vrhne do kterékoli akce.
Naučíte se jednoduché aktivity a hry, které vám nezaberou tolik času, ale přinesou spousty užitku jak v normálním životě, tak i ve sportu.
Na tomto semináři se naučíme nejen hry kritického jádra, ale také hry motivační od Susan Garrett a její výcvikové školy SAY YES, doplněné o zkušenosti dalších psovodů a trenérů.
V teorii se dozvíte:
• proč učit pomocí pozitivního posilování, nový pohled na trénování psů
• o odměnách a trestech (základní pojmy, co je pro psa odměnou a proč tresty nepoužívat)
• pravidla tréninku shapingem
• teorie „přivolávačských“ her
Praktická část:
• první večer praktické vyzkoušení shapingu
• kritické jádro her
• hry budující hodnotu

Organizace semináře:
Srazu bude v sobotu ráno v 9:00 na VFU u budovy č 16. Nejprve si řekneme něco k dennímu harmonogramu a začneme teorií. Budeme prokládat cvičení a teorii tak, aby si psíci mezi cvičením i malinko vydechli. Oběd si objednáme, takže se nemusíte bát, že budete o hladu. Každý účastník je plně zodpovědný za svého psa, a to ať už za škody jím vzniklé, nebo jiné. Je povinností mít své psy v areálu na vodítku a bezprostředně po nich uklízet výkaly v areálu.
S sebou si vezměte kenelku na psa, aby mohl v průběhu odpočívat, papír a tužku a více druhů pamlsků. Akce je POUZE PRO ČLENY KLUBU A MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ PRO KONÁNÍ AKCE JSOU 4 TÝMY.
Počet účastníků: 6 týmů (člověk + 1 pes)

Přihlášení:
https://goo.gl/forms/FaFXXlKU9lfni3jv2

Seminář je pro členy KK VFU zdarma, u nečlenů je přihláška akceptována po uhrazení poplatku za výcvik psa ve výši 500,- Kč na číslo účtu 1380136042/3030, poznámka: Celé jméno + HRY var. symbol: telefonní číslo uvedené v přihlášce, rezervace přihlášky je 2 týdny. Přihlašování nečlenů je možné od 28.8.2017.
Záloha je nevratná (lze ji vrátit pouze v případě, že za sebe najdete náhradníka, který není v seznamu náhradníků pod čarou, případně najdeme náhradníka my).
Případné dotazy posílejte na email LukesovaKaterina@gmail.com