Obedience závod KK VFU Brno

22.05.2016 09:00

Obedience závod KK VFU Brno

Termín konání: 22. 5. 2016

Místo: Areál Nový Dvůr, Veverská Bítýška (mapa zde:https://mapy.cz/s/s3Qh)

PŘIHLÁŠKA ZDE: https://goo.gl/forms/3wgbX4SKuj
Uzávěrka přihlášek : 29. 4. 2016

Startovné: 
450,- nečlen klubu obedience
370,- člen klubu obedience

Platby zasílejte na účet č. 2100165477/2010, do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno+obedience závod. V případě neúčasti se startovné nevrací. Přihláška bude platná po zaplacení startovného.

Kontakt: Jarka Pospíšilová, e-mail: jar.pospisilova@seznam.cz,777019988 


 

Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3

Při postupu do vyšší třídy je nutné u přejímky doložit bodovací listinu z poslední splněné zkoušky (podmínkou pro postup jsou body z odložení vyšší než 0).

Kapacita závodů max. 25 týmů

Rozhodčí: Marie Vágenknechtová
Steward: Anna Musilová

Program bude doplněn.

Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce.

Podmínky účasti: Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi. Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud nejsou ostatní týmy hotovy. Kontrola čipu proběhne bezprostředně po výkonu psa. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ.