II. ročník Voříškiády

05.05.2015 20:55

Kynologický klub VFU Brno Vás

srdečně zve na výstavu psů

2. ročník Voříškiády

 

13. června 2015

KK VFU Brno – Nový Dvůr


 

Hlavní kategorie výstavy:

Kříženci

    štěňata (do 12 měsíců)

    dospělí (rozdělení podle KV)

    veteráni (nad 8 let)

Psi bez PP

    štěňata (do 12 měsíců)

    dospělí (rozdělení podle KV)

    veteráni (nad 8 let)

Přehlídka psů s PP (sloučená kategorie – rozdělení dle počtu přihlášených)

 

Doplňkové soutěže výstavy:


      Pejsek šikulka

(O nejoriginálnější trik)

Nejlepší maska

(Soutěž o nejoriginálnější masku týmu)

Nejlepší pár psů

(Soutěž o nejlepší pár psů, pes i fena musí být přihlášeni a posouzeni v hlavní kategorii, nemusí být jednoho majitele)

Dítě a pes

(Soutěž pro děti do 15 let a jejich pejsky, při posuzování bude kladen důraz na vztah mladého psovoda a jeho pejska)

 

Rozhodčí: Jana Šipková, Pavla Vorlová a Jindřiška Nohelová

 

Zvláštní cena rozhodčího – Nejlepší přátelé (pro nejsehranější tým)

 

Přejímka 7:30 – 8:15, zahájení výstavy v 8:30

 

Akce proběhne na pozemku KK VFU Brno – Nový Dvůr!!

Areál Nový Dvůr se nachází za hradem Veveří, směrem na Veverskou Bítýšku, vedle hotelu Veveří-Nový Dvůr.

 

Organizační pokyny a povinnosti vystavovatele:

 

Háravé feny se výstavy nemohou zúčastnit.

Za případné škody odpovídá v plné výši psovod.

Psovod musí mít po celou dobu akce pod dozorem.

Každá kategorie bude otevřena pouze při nastoupení minimálního počtu čtyř psů, v případě menší účasti budou některé kategorie sloučeny.

Zaslat řádně vyplněnou přihlášku a startovné v termínu.

Dostavit se na akci včas.

Předložit při přejímce očkovací průkaz s platným očkováním.

Vzít na akci s sebou vodu pro pejska a dobrou náladu.

Dbát pokynů pořadatele.

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek je 7. června 2015.

Online přihláška zde.

Za každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Startovné je pro hlavní kategorie výstavy 250 Kč (pro členy klubu KK VFU Brno 200 Kč), za každého dalšího psa 170 Kč, za každou doplňkovou soutěž 30 Kč, přehlídka psů s PP 150 Kč (pro členy klubu 100 Kč).

Platba po uzávěrce je navýšena o 100 Kč.

Startovné zasílejte na účet č. 2200417045/2010, do zprávy pro příjemce napište své jméno, jako variabilní symbol uveďte 062015.

Kontaktní osoba:

Dana Matýšková, dana.matyskova@seznam.cz, +420 605 589 691


 

SPONZOŘI