Členská schůze 14.3. 2012

15.03.2012 10:15

Zápis z členské schůze KK VFU ze dne 14.3.2012

 

1. Zapisovatelem byla zvolena Veronika Gesierichová.

2. Vyhlášení celoroční soutěže O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2011

            1. místo - Lucie Seďová (468 bodů)

            2. místo - Dana Slabá (260 bodů)

            3. místo - Veronika Chalupová (19 bodů)

3. Klíče od prostoru kotců

            - vzhledem k množícím se incidentům, kdy se v prostoru kotců nacházeli cizí psi, bude během následujících

               3 měsíců provedena výměna zámku                   

            - zároveň bylo jednohlasně odsouhlaseno (14 hlasů ze 14 přítomných) navýšení zálohy za klíč od prostoru kotců

               z 200,- na 1 000,-

4. Hlasovací právo pro hosty klubu

            - jednohlasně bylo odsouhlaseno (14 hlasů ze 14 přítomných), že i hosté klubu mají na schůzích hlasovací

              právo stejně, jako členové klubu

5. Informace o Nových Dvorech

            - byla nastíněna situace na pozemku na Nových Dvorech, plán prací i brigád

6. Výbor

            - Z výboru na vlastní žádost odstoupila Kristýna Hrnčířová (předseda). Na schůzi proběhla volba o tento post

              výboru s následujícím výsledkem: Lucie Seďová (14 hlasů ze 14 přítomných)

7. Investice

            - byla připomenuta možnost zažádat o investice do nákupu výcvikových pomůcek a byly nastíněny

              všechny náležitosti této žádosti

            - ohledně sportů, které v klubu trénuje větší množství výcvikářů, žádá výbor před přednesením

              návrhu na investici dané výcvikové pomůcky jednohlasnou shodu všech výcvikářů

              (př.: látkový tunel na agility - předložit výrobce, cenu a souhlas všech výcvikářů s nákupem

               konkrétně tohoto typu překážky)

            - příchozí návrhy na investice budou schvalovány pomocí ankety na klubové diskusi (kkvfu.tymy.cz)

8. Účast na schůzích

            - v případě neúčasti člena klubu na chůzích klubu bez předchozí písemné omluvy budou takovému

              členovi přiděleny k odpracování 3 brigádnické hodiny navíc

              (odhlasováno jednohlasně 14 hlasů ze 14 přítomných)

 

Zápis zpracovala Veronika Gesierichová