5. Mikulášský závod v poslušnosti (2014)

03.11.2014 10:11

Kynologický klub VFU v Brně Vás srdečně zve na

5. MIKULÁŠSKÝ

K L U B O V Ý Z Á V O D

V P O S L U Š N O S T I

konaný dne 7. 12. 2014 v 9.00 hodin, prezentace 8:00- 8:30.

na cvičišti KK VFU

(Palackého 1-3, 612 42 Brno)

Pavilon prof. Klobouka

 

 

Organizační pokyny a propozice závodu:

 

 • Pozor, omezený počet účastníků – 12 v každé kategorii

 

 • Případné informace u:     Věra Felcmanová, Jana Šipková

tel: 603 45 28 04, 732 604 303

e-mail:.canis.felcmanova@gmail.comshippie@seznam.cz

 • uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2014, možnost přihlašování nečlenů od 15.11.2013 (budou-li volná místa) Netýká se lidí, kteří navštěvují kurzy poslušnosti na VFU.

 

 • zúčastnit se mohou všichni psi a feny s platným očkováním, bez ohledu na plemeno, původ, velikost a již vykonané zkoušky. Háravé feny je nutno nahlásit při příchodu na cvičiště. Nastoupí k závodu jako poslední.

 

 • startovné nutno uhradit převodem na účet č. 670100-2208622131/6210 do 30. 11. 2014. Do poznámky: jméno a datum závodu. Platba na místě = + 50,-  (kromě EXTRA). Přednost mají zaplacené přihlášky.

200 Kč člen KKVFU (včetně kurzů).

250 Kč nečlen KK VFU

EXTRA 10 Kč za jednotlivé disciplíny

50 Kč za všechny disciplíny

 • posuzování bude prováděno podle propozic pro tento závod

 

 • při rovnosti bodů rozhodne o pořadí:

1. Ovladatelnost (u štěňat Odložení)

2. Aport

3. Los

 • psovod je povinen dbát pokynů pořadatele

 

 • pořadatel akce neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, ani za úhyn nebo ztrátu psa

Připravené jsou ceny a to nejen pro tři nejlepší v každé kategorii.

HARMONOGRAM

8:00 – 8:30 - prezentace a přejímka psů v pavilonu prof.  Klobouka ( budova č. 7)

9:00 - zahájení závodu

 • kategorie štěňat a úplných začátečníků v budově č. 16   
 • kategorie závodníků na cvičáku (za budovou č. 14)
 • Extra na jednotlivých stanovištích

Po dokončení závodníků nastoupí mírně pokročilí a na závěr pokročilí.

12:30 - vyzvednutí objednaných obědů u přejímky objednaného a zaplaceného. (doma si vyberte na https://www.manikova-pizza.cz/ a zapamatujte kód)

Vyhlášení výsledků očekáváme cca v 17 hodin, nemůžeme jej však zaručit.

Změna programu vyhrazena

Mapka areálu:

 

_________________________________________________________________________

Kategorie

Kategorie Štěňata a úplní začátečníci

Možnost použití pamlsků a hraček po celou dobu provádění cviků, při hodnocení bude přihlíženo k věku pejsků.

1. Přivolání – 10 bodů

2. Překážková dráha (chůze u nohy) – 10 bodů

3. Sedni, lehni, vstaň – 10 bodů

4. Přivolání za ztížených podmínek – 10 bodů

5. Hry s pamlskem – 10 bodů

6. Hry s hračkou – 10 bodů

7. Odložení – bude bráno jako rozhodující při nerovnosti bodů

8. Přenášení psovodem a cizí osobou – 10 bodů

9. TÝM – 5 bodů

 

Celkem bodů: 80

Provedení cviků:

Přivolání – pejska vypouští pomocník, cvik končí přiběhnutím pejska za páníčkem a odměnou od páníčka. Pejsek nemusí předsedat.

Překážková dráha (štěněčí chůze u nohy) – psovod se psem překonávají předem určenou „překážkovou“ dráhu

Polohy – pejsek může polohy provádět dle uvážení páníčka i před ním nebo u nohy. Na pokyn rozhodčího vykoná pes změny poloh.

Přivolání za ztížených podmínek – pejska vypouští pomocník. V cestě bude mít pejsek nástrahy běžného života ;o)

Hry s pamlskem – na místě dostane páníček na výběr ze 4 úkolů (vlnovka – při navádění páníčkem pamlskem opisuje pohyb hada, otočky – pes je naváděn tak, že udělá otočku, při níž se otočí o 360°, po celou dobu naváděni stojí na všech 4 tlapkách, slalom – slalom mezi nohama psovoda, viz. prvky dogdancingu, couvání )… Z těchto úkolů si páníček vybere 2 libovolné, které s pejskem předvede...

Hry s hračkou – předvedení hry pejska s pánečkem.

Odložení – Vysvětlete jak byste krok po kroku učili odložení a předveďte v jaké fázi jste.

Přenášení psa psovodem a cizí osobou – psovod zvedne psa a nese jej 5 metrů, kde ho předá pomocníkovi, který ho nese dalších 5 metrů. U psů, které psovod neunese je možné přenesení psovodem a pomocníkem zároveň. Po celou dobu je možno pejska odměňovat.

TÝM = hodnotí se spolupráce nastoupené dvojice od počátku až do konce cvičení. Jak psovod odměňuje, jaká pejskovi klade kritéria, atd. Součástí hodnocení bude i slovní popis.

Není cílem všechny porazit, ale ochutnat atmosféru závodu, zjistit, jak se bude náš pejsek chovat, pokud je páníček ve stresu, socializovat celou dvojici a samozřejmě také hlavně vědět, kde jako vedoucí jednotka, tedy psovod děláte chybky a co je dobré doladit.

„všechno je povoleno“ - chválit, odměňovat (pamlsky, hračkou)…Doufáme, že pro vás bude tato kategorie přínosnou a že se vy i pejsek budete cítit jako doma ;)

___________________________________________________________________________

Kategorie Mírně pokročilí

Použití pamlsků nebo hraček dovoleno i v průběhu cviku. Pouze však jako odměna, ne pro navádění.  Navádění pamlskem povede ke ztrátě bodů.

Pes nemá složenu žádnou zkoušku z poslušnosti.

 1. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů) 10b.
 2. Ovladatelnost na vodítku 10b.
 3. Sedni, lehni, vstaň před psovodem 10b.
 4. Přinášení předmětu (libovolný předmět, povoleno psa přidržet, stačí přinést) 10b.
 5. Skok vysoký (do 50cm) 10b.
 6. Skok šplhem 10b.
 7. Kladina nízká jedním směrem 10b.
 8. Nepříjemný materiál 10b.
 9. Přenášení psa psovodem nebo psovodem a pomocníkem 10b.
 10. Dlouhodobé odložení 10 m. 10b.

Celkem bodů: 100

Provedení cviků:

PŘIVOLÁNÍ – volba ze dvou variant, povoleno psa v průběhu odměnit. Viz kategorie závodníci

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ - povoleno průběžné odměňování, psovod není v úkrytu

SEDNI, LEHNI, VSTAŇ - pes provádí jednotlivé polohy před psovodem, nemusí být upoutaný na vodítku

PŘENÁŠENÍ PSA - viz kategorie Závodníci

OVLADATELNOST NA VODÍTKU

Pes ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Možnost pejskovi pomoct tělem a posunkovými povely. Ovlivňování zvuky není povoleno. Vodítko je viditelně prověšené.

Přinášení předmětu psovoda

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.).
Je povoleno psa rozehrát pomocí hračky, ze hry přidržet psa, odhodit předmět minimálně na 10 kroků a následně vyslat psa. Předmět se na zemi musí zastavit a po zastavení vysílá psovod psa. Cvik končí předáním předáním předmětu psovodovi. Cvik může být zakončen přetahování a následným puštěním předmětu nebo pouze předáním do ruky psovoda. Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, s předmětem nemusí předsedat a psovod může popořit psa pohybem. Předmět musí být odevzdán psovodovi, nesmí být upuštěn na zem.

SKOK VYSOKÝ - výška překážky maximálně 50cm, viz závodníci

SKOK ŠPLHEM - viz závodníci

KLADINA NÍZKÁ JEDNÍM SMĚREM - viz závodníci

CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu: igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp. led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí také za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
 

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

___________________________________________________________________________

Kategorie Pokročilí

Použití pamlsků nebo hraček dovoleno pouze po ukončení jednotlivých cviků. Při použití během cviku, je cvik za 0 bodů.

Pes nemá složenou vyšší než základní (ZOP,ZZO,BH,OB-Z) zkoušku z poslušnosti.

Skupinové odložení se provede poté, co jednotliví závodníci dokončí cviky 1-12.

 

 1. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů) 10b.
 2. Dlouhodobé odložení 20m, psovod zády ke psu, po dobu cviků 3-6 10b.
 3. Ovladatelnost bez vodítka + průchod skupinkou osob 15b.
 4. Sedni, lehni, vstaň u nohy bez vodítka 10b.
 5. Odložení vsedě 10b.
 6. Odložení vleže s přivoláním 10b.
 7. Skok vysoký 10b.
 8. Skok šplhem  10b.
 9. Kladina nízká jedním směrem 10b.
 10. Aport (Aportovací činka nebo předmět psovoda) 10b.
 11. Přenášení psa psovodem nebo psovodem a pomocníkem 5b.
 12. Štěkání 10b.
 13. Skupinové odložení vsedě (30s., 5 m) 10b.

Celkem bodů: 130

Výstroj psa – viz kategorie Závodníci

Provedení cviků:

PŘIVOLÁNÍ – viz kategorie Závodníci

DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ - viz kategorie Závodníci, PSOVOD NENÍ V ÚKRYTU

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA – viz kategorie Závodníci

PRŮCHOD SKUPINOU OSOB
Tento cvik bezprostředně navazuje na ovladatelnost na vodítku. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokyn rozhodčího projde psovod skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

SEDNI, LEHNI, VSTAŇ - viz kategorie Závodníci

ODLOŽENÍ VSEDĚ

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ v přímém směru. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků. Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se pes místo sedu položí nebo zůstane stát, odečte se 5 bodů.

ODLOŽENÍ VLEŽE S PŘIVOLÁNÍM

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ přímým směrem. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá povel „lehni“ a vzdálí se dalších 30 kroků. Okamžitě se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího si psa přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednou si těsně před psovoda. Na povel „k noze“ pak zaujme základní postoj. Zůstane-li pes stát nebo si sedne, odečte se 5 bodů.

SKOK VYSOKÝ – viz kategorie Závodníci

SKOK ŠPLHEM – viz kategorie Závodníci

KLADINA NÍZKÁ JEDNÍM SMĚREM – viz kategorie Závodníci

APORT – viz kategorie Závodníci

PŘENÁŠENÍ PSA - viz kategorie Závodníci

ŠTĚKÁNÍ - viz kategorie závodníci, pes může sedět před psovodem

ODLOŽENÍ VSEDĚ VE SKUPINĚ PO DOBU 30 s – viz kategorie závodníci

___________________________________________________________________________

 

Kategorie Závodníci

Bez použití pamlsků a hraček.

Skupinové odložení se provede poté, co jednotliví závodníci dokončí cviky 1-12.

 1. Přivolání (libovolný ze dvou způsobů) 10b.
 2. Dlouhodobé odložení 20m, psovod v úkrytu 10b.
 3. Ovladatelnost bez vodítka + průchod skupinkou osob 15b.
 4. Sedni, lehni, vstaň u nohy bez vodítka 10b.
 5. Odložení za pochodu vsedě 10b.
 6. Odložení za pochodu vleže 10b.
 7. Skok vysoký, 1m nebo alternativa: Stůl 10b.
 8. Skok šplhem nebo alternativa: Tunel 10b.
 9. Kladina nízká jedním směrem 10b.
 10. Aport (povinná aportovací činka) 10b.
 11. Přenášení psa psovodem nebo psovodem a pomocníkem 5b.
 12. Štěkání 10b.
 13. Skupinové odložení vsedě (30 s., 5m) 10b.

Celkem bodů: 130

Výstroj psa

a) obojek

 • jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový avšak dostatečně pevný, může být i víceřadý
 • pokud je stahovací nebo polostahovací, nesmí být nastaven na stahování
 • pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitní obojky) Používání ostnatého obojku je zakázáno!

b) vodítko krátké:

 • musí mít takovou délku, aby při cvicích poslušnosti mohlo být náležitě prověšeno
 • může mít 1 nebo 2 karabiny (tzv.propínací)
 • psovod ho musí mít stále u sebe a to i tehdy, když vede psa volně - v tom případě má vodítko ukryto v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok

náhubek

 • v průběhu celé akce pracuje pes bez náhubku
 • výjimku tvoří pouze cvik "přenesení psa psovodem a cizí osobou", kde je náhubek povinný

Provedení cviků:

PŘIVOLÁNÍ

varianta A

Povely: „ Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely: "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení)

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA

Povely: "K noze " a tlesknout dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni "

Pes ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

PRŮCHOD SKUPINOU OSOB

Povely:  "K noze ", "Sedni "

Tento cvik bezprostředně navazujr na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit. Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

SEDNI - LEHNI – VSTAŇ

Povely:  "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno, "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu, "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou

Pes je bez vodítka. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

ODLOŽENÍ dlouhodobé

Povely: „Lehni“ - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu, " Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 15 kroků, kde se zastaví a zůstane stát zády ke psu. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti.
Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metry je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

APORT

Povely: "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu, "Pusť", "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít aportovací činku přiměřenou velikosti psa. Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován, pokud není stanoveno jinak. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s aportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

SKOK VYSOKÝ

Povely: "Vpřed" - ukázáni rukou k překážce, "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno
 

Výška překážky :
100 cm - pro psy s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psy s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psy s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

SKOK ŠPLHEM

Povely: "Vpřed" - ukázání rukou k překážce, "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 

Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem. Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

ŠTĚKÁNÍ

Posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
 

Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká vsedě, je cvik anulován.

KLADINA NÍZKÁ JEDNÍM SMĚREM

Dvojice vychází ze základní pozice s povelem „Vpřed“ a zdolá kladinu. Za překážkou se pes přiřadí k noze a společně se s povelem na pokyn rozhodčího zastaví.

ODLOŽENÍ VSEDĚ VE SKUPINĚ PO DOBU 30s

Povely:  „Sedni”, „Zůstaň“

Psovodi se společně se svými psy seřadí do jedné řady a zaujmou základní pozici Na pokyn rozhodčího jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „Zůstaň“. Na pokyn odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 30 sekund. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „Sedni“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice.

ODLOŽENÍ ZA POCHODU VLEŽE

Povely: "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno, "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu, "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno.

Psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem "Lehni" odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku. Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

ODLOŽENÍ ZA POCHODU VSEDĚ

psovod vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, pes jde neupoután u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovod povelem „Sedni“ odloží psa a pokračuje v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí sedět až do doby, než psovod přijde a přiřadí se ke psu.
Pes musí sednout ihned po povelu, měl by sedět rovně, ne na boku. Psovod se nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

ALTERNATIVNÍ CVIKY:

STŮL – nahrazuje cvik skok vysoký. Psovod dá ve vzdálenosti od stolu psovi povel pro vyslání na stůl a na stole mu dá povel pro zaujmutí polohy. Psovod dojde ke stolu, zastaví se a přiřadí psa k noze.

TUNEL – nahrazuje cvik skok šplhem. Z výchozí pozice je pes vyslán do tunelu a po proběhnutí tunelem usměrněn do psovodem zvolené polohy. Psovod se přiřadí ke psu a srovná psa povelem „ K noze“ do základního postoje.

___________________________________________________________________________

Kategorie EXTRA

Dovoleno použití pamlsků a motivace všeho druhu :-)

 1. Přivolání
 2. Maxitunel
 3. Čertíkův aportík
 4. Výlov kapra na vánoce
 5. Odložení na dálku
 6. Nejoriginálnější trik
 7. Štěkání
 8. Podávání předmětů
 9. Mikulášský tunýlek
 10. Vyhledávání balonku v terénu (možno mít vlastní)

Nastínění některých cviků:

Přivolání – psa vypouští pomocník, probíhá na čas

Čertíkův aportík – aport „svádějícího“ předmětu

Výlov kapra – podání předmětu z vody

Podávání předmětů – různé i nepříjemné materiály

Mikulášský tunýlek – veselé zdolání tunelu