VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2011

 

Členové, kteří se umístili na prvních třech místech, mohou:

- v příštím roce uplatnit nárok na roční bezplatné členství v KK VFU,

- v příštím roce požádat klub (žádosti přijímá pokladník) o proplacení startu na jednom závodu v hodnotě do 500,-Kč.

- využít finanční obnos 1000,-Kč (1. místo), 500,-Kč (2. místo), 300,-Kč (3. místo) na nákup výcvikových pomůcek nebo chovatelských potřeb dle vlastního výběru.

 

 

1. místo       Dana Matýšková         

2. místo        Věra Felcmanová       

                                       3. místo        David Felcman      

 

 

 

 

 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2011

 

Členové, kteří se umístili na prvních třech místech, mohou:

- v příštím roce uplatnit nárok na roční bezplatné členství v KK VFU,

- v příštím roce požádat klub (žádosti přijímá pokladník) o proplacení startu na jednom závodu v hodnotě do 500,-Kč.

- využít finanční obnos 1000,-Kč (1. místo), 500,-Kč (2. místo), 300,-Kč (3. místo) na nákup výcvikových pomůcek nebo chovatelských potřeb dle vlastního výběru.

 

 

1. místo       Katka Lukešová           (360 bodů)

2. místo        Petra Drbošalová        (249 bodů)

3. místo        Míša Rosypalová         (226 bodů)

 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2010

 

Členové, kteří se umístili na prvních třech místech, mohou:

- v r. 2012 uplatnit nárok na roční bezplatné členství v KK VFU,

- v r. 2011 požádat klub (žádosti přijímá pokladník) o proplacení startu na jednom závodu v hodnotě do 500,-Kč.

- využít finanční obnos 1000,-Kč (1. místo), 500,-Kč (2. místo), 300,-Kč (3. místo) na nákup výcvikových pomůcek nebo chovatelských potřeb dle vlastního výběru.

 

 

1. místo       Katka Lukešová           (360 bodů)

2. místo        Petra Drbošalová        (249 bodů)

3. místo        Míša Rosypalová         (226 bodů)

 

 

 

Gratulujeme!

*

Pravidla soutěže:

 

- Soutěže se mohou účastnit pouze členové KK VFU, nikoliv hosté.

- Ze soutěže jsou vyřazeni výcvikáři KK VFU.

- Bodovací systém, podle kterého budou nejlepší členové vybráni, najdete v dokumentech ke stažení.

- Body se sčítají za období 1.1. - 31.12. 2011, u čekatelů od data jejich vstupu do klubu.

- Kompletní rozpis Vašich aktivit za hodnocené období předejte nejpozději do 31.1. 2012 hlavnímu výcvikáři (Kateřina Lukešová). Později na ně již nebude brán zřetel.

- Do rozpisu uveďte všechny činnosti, kterými jste se zasloužili o chod nebo reprezentaci klubu. Pokud možno u nich jednotlivě uvádějte i bodové ohodnocení podle tabulky a celkový součet Vámi dosáhnutých bodů. Na závěr přiložte seznam aktivit, jejichž bodové ohodnocení není v tabulce uvedeno - body za ně Vám udělí hlavní výcvikář na základě svého osobního posouzení

- Účast v soutěži je dobrovolná.

- Kdo se soutěže nezúčastní, bude automaticky ohodnocen 0 body, tj. bez aktivity za r. 2011.

- Nejlepší členové budou oficiálně vyhlášeni a oceněni na první členské schůzi konané v r. 2012.

 

*

 

 

 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2009

 

 

Členové, kteří se umístili na prvních třech místech, mohou:

- v r. 2011 uplatnit nárok na roční bezplatné členství v KK VFU,

- v r. 2010 požádat klub (žádosti přijímá pokladník) o proplacení startu na jednom závodu v hodnotě do 500,-Kč.

- využít finanční obnos 1000,-Kč (1. místo), 500,-Kč (2. místo), 300,-Kč (3. místo) na nákup výcvikových pomůcek nebo chovatelských potřeb dle vlastního výběru.

 

 

1. místo       Katka Lukešová       (281 bodů)

2. místo       Andrea Pavlíčková   (131 bodů)

3. místo       Jakub Jurčaga          (118 bodů)

 

 

Gratulujeme!

*

Pravidla soutěže:

 

- Soutěže se mohou účastnit pouze členové KK VFU, nikoliv hosté.

- Ze soutěže jsou vyřazeni výcvikáři a členové výboru KK VFU.

- Bodovací systém, podle kterého budou nejlepší členové vybráni, najdete ZDE.

- Body se sčítají za období 1.1. - 31.12. 2009, u čekatelů od data jejich vstupu do klubu.

- Kompletní rozpis Vašich aktivit za hodnocené období předejte nejpozději do 31.1. 2010 hlavnímu výcvikáři (Iva Lžičařová). Později na ně již nebude brán zřetel.

- Do rozpisu uveďte všechny činnosti, kterými jste se zasloužili o chod nebo reprezentaci klubu. Pokud možno u nich jednotlivě uvádějte i bodové ohodnocení podle tabulky a celkový součet Vámi dosáhnutých bodů. Na závěr přiložte seznam aktivit, jejichž bodové ohodnocení není v tabulce uvedeno - body za ně Vám udělí hlavní výcvikář na základě svého osobního posouzení

- Účast v soutěži je dobrovolná.

- Kdo se soutěže nezúčastní, bude automaticky ohodnocen 0 body, tj. bez aktivity za r. 2009.

- Nejlepší členové budou oficiálně vyhlášeni a oceněni na první členské schůzi konané v r. 2010.

 

*

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO ČLENA ROKU 2008

 

Členové, kteří se umístili na prvních třech místech, mohou:

- v r. 2010 uplatnit nárok na roční bezplatné členství v KK VFU,

- v r. 2009 požádat klub o proplacení startu na jednom závodu v hodnotě do 500,-Kč.

- využít poukázku v hodnotě 1000,-Kč (1. místo), 500,-Kč (2. místo), 300,-Kč (3. místo) na nákup výcvikových pomůcek nebo chovatelských potřeb pro svého psa dle vlastního výběru.

 

1. místo       Katka Lukešová

2. místo       Míša Rosypalová

3. místo       Kristýna Hrnčířová

4. místo       Zuzka Wildmannová

5. místo       Míša Kabešová - Nejlepší junior

 

 

Gratulujeme!